VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

06.05.2019 о 10:26 | Категорія: Оголошення

Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації, Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, Волинський краєзнавчий музей, Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки, Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

25-26 червня 2019 року проводять в м. Луцьку та с. Колодяжне на Волині

VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію

„Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури”,

присвячену 170-річчю від дня народження Олени Пчілки та 70-річчю з часу створення Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки.

OPchLUkrainkaРобота конференції планується за такими напрямками:

 1. Життя і творчість Олени Пчілки, Лесі Українки та їх внесок в українську та світову культуру.
 2. Історія родини Косачів. Косачі і Волинь.
 3. Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки: історія і сучасність.
 4. Дослідження і популяризація життя і діяльності Олени Пчілки, Лесі Українки та родини Косачів в музеях, архівах та бібліотеках.
 5. Олена Пчілка, Леся Українка та родина Косачів у геральдиці, фалеристиці, нумізматиці, філателії, філокартії тощо.
 6. Історія, теорія та практика літературно-меморіальних музеїв України.

     Планується видати збірник матеріалів конференції. Матеріали приймаються до 25 травня 2019 року із врахуванням наступних вимог:

 1. Обсяг роботи 6-10 сторінок тексту, набрано в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 12 кегль, інтервал – 1).
 2. Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, 12] відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту.
 3.  Ілюстрації в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них.
 4. Роботи подаються в роздрукованому і електронному вигляді. Можна надсилати на електронну адресу музею: volkrmus@lt.ukrtel.net
 5. Роздрукований паперовий варіант доповідей повинен бути підписаний автором з правого боку. Відомості про автора подаються на окремому аркуші (домашня адреса, індекс міста. телефон, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада).

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених  факторів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Статті друкуються в авторській редакції.

 Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно запропонованої теми. Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції, її конкретні терміни, запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково.

Матеріали доповідей прохання надсилати не пізніше вказаного терміну за адресою:

43005 м. Луцьк, вул. Шопена, 20, Волинський краєзнавчий музей.

Оргкомітет конференції

Телефон для довідок: (0332) 72-03-64, 24-56-19. Тел./факс: (0332) 72-03-64.

E-mail: volkrmus@lt.ukrtel.net

45061, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодяжне, Музей Лесі Українки.

Тел.(03352) 9-02-24. Е-mail: klmmlu@ukr.net

Коментарі закриті.