Нові книги

Книги подаровані Аллою Куцевич  (2021р.)

0-02-0a-86585f2f4688d1de88201632bde5cba4a162b2d16ffc30e3991da757acf18c56_766831e73214a9dd   

821.161.2     Андієвська, Е. Вігілії / Емма Андієвська. – Сучасність, 1987. – 250 с.

821.161.2     Базалія, О. Перли княжого намиста: поезії / Ольга Базалія. – Львів, 2001. – 88 с.

821.161.2     Бережанська-Стахів, П. За волю України: п’єса-дійсність на      6 дій / Павла Бережанська-Стахів. – Львів, 1999. – 48 с.

398     Буд здрава, землице: українські народні пісні про еміграцію. – Київ: Музична Україна, 1991. – 176 с.

821.161.2     Будко, С. Н. Весна: п’єси для дітей / С. Н. Будко. – Торонто: Українське Вид-во «ПРОБОЄМ», 1964. – 32 с.

821.161.2     Ваврисевич, М. Слава Кобзареви: сценічна картина, присвячена пам’яти Тараса Шевченка / Микола Ваврисевич. – Львів: Накладом Михайла Таранька, 1923. – 68 с.

910.4     Вакуленко, П. Папуа Нова Гвінея: подорож на Маклаєве узбережжя / Пилип Вакуленко. – Аделаїда: УВ «Австраліяна», 1979. – 48 с.

783.2     Василакі-Вожаківський, С. П. Літургічні співи / С. П. Василакі-Вожаківський; муз. ред. Михайло Лев. – Кліфтон – Нью-Йорк, 1988. – 80 с.

793.3     Василенко, К. Лексика українського народно-сценічного танцю / Кім Василенко. – Київ: Мистецтво, 1996. – 496 с. 

821.16     Васьків, В. Переспів «Слово о полку Ігоря» з історичним довідником / Володимир Васьків. – Кліфтон, 1988. – 84 с.

821.161.2     Ватаманюк, К. Ми – діти Світла: уроки духовної краси / Калина Ватаманюк. – Івано-Франківськ: Верховина, 1999. – 256 с.

821.161.2     Ватаманюк, К. Між хрестами / Калина Ватаманюк. –  Івано-Франківськ: Верховина, 2003. – 240 с.

0-02-0a-1d1a4ebea46227fef752b9c217785d76ffd51c79fc20f96bbfe87fb196e38296_4a8a0ab36ef5e06b

398.88     Великодні дзвони дзвонять: гаївки, великодня поезія / упоряд. Олег Смоляк, Роман Зінь. – Тернопіль, 1991. – 80 с.

793.3     Верховинець, В. М. Теорія українського народного танцю / В. М. Верховинець. – Київ: Муз. Україна, 1990. – 152 с.

398.838     Весільні пісні / зібрав та упоряд. Михайло Мишанич. – Львів: Гердан, 1992. – 88 с.

821.161.2     Винниченко, В. Бабусин подарунок. Хведько Халамидник / Володимир Винниченко. – Мельборн – Австралія: Вид-во «Ластівка», 1969. – 74 с. 

94(477),,…/850’’     Відейко, М. Трипільська цивілізація у праісторії Європи: наук.-поп. вид. / Михайло Відейко. – Київ: ВД «Академперіодика», 2005. – 32 с., англ.

398.88     Вістку радісну несемо: вертепи та віншівки / упоряд. З. Боровець. – Львів: Свічадо, 2000. – 152 с.

0-02-0a-21fb82c3c209e12e6e7b2a9bc42a8920877defa6d8e5a46e62edc6b4b51b4f05_533c0c39b0e12683

821.161.2     Ганенко, Т. Із тернами в серці: поезія, проза, публіцистика / Тамара Ганенко. – Біла Церква: Альманах «Біла Церква», 2003. – 192 с.

398.8     Гей, наливайте повнії чари: зб. українських пісень. – Львів: Інтелект-Захід, 2000. – 152 с.

793.3     Голдрич, О. Барви Карпат: репертуарний зб. / Олег Голдрич. – Львів, 1999. – 134 с.

821.161.2     Гончар, О. Собор: роман / Олесь Гончар. – Нью-Йорк: Наша Батьківщина, 1968. – 169 с.

94(477),,1943-1944’’     Гордієнко, М. З волинських і поліських рейдів:         (із дій УПА-Північ, 1943-44) / Микола Гордієнко. – Торонто: Накладом Товариств колишніх Вояків УПА в Канаді і США, 1059. – 160 с.

821.161.2     Гуменна, Д. Благослови, мати: казка-есей / Докія Гуменна. – Київ: ВД «КМ Academia», 1995. – 288 с.

0-02-0a-333fb694fe45e789f0e4f69c9ad02aced6dac9a07ceec52e51e724390207d0e4_b3597fa414803ace

784.6     Дворський, П. Будуймо храм: пісенник / Павло Дворський. – Снятин: Видав. відділ «Над Прутом», 1994. – 64 с.

398.8     Дитячі пісні та речитативи: українська народна творчість / упоряд. Г. В. Довженок, К. М. Луганська. – Київ: Наук. думка, 1991. –         449 с.

784.71     Дмитрик, В. Надвечірні заграви: пісні / Володимир Дмитрик. – Львів, 2001. – 36 с.

784.6     Ерко Кращі пісні / Ерко / ред. Оксана Лібрук. – Львів, 2020. – 56 с.

398.8     Заспіваймо собі: пісенник / упоряд. та передм. Дмитра Федаки. – Ужгород: Закарпаття, 2001. – 208 с.; іл.

821.161.2     Зельська, І. Спогади / Іванна Зельська. – Торонто: Новий Шлях, 1989. – 139 с.

616.321     Злобин, К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса певцов / Константин Злобин. – Ленинград: Медгиз, 1958. – 136 с.

398.8     Іде звізда чудна: колядки, щедрівки та віншівки / упоряд.  Н. Манько. – Львів: Свічадо, 2013. – 464 с.

94(477)     Каганець, І. Арійський стандарт: українська ідея епохи великого переходу / І. Каганець. – Київ: «Вид-во А. С. К.», 2004. – 335 с.

0-02-0a-c4b4a2a26282775c05b522a2ca9fd8066b10cdf317b85286db8d2d3498a4c131_8cc2ca432790da4

94(477)     Каганець, І. Нація золотих комірців: психоінформаційна концепція України / І. Каганець. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 208 с.

821.161.2     Клименко, Л. Порядна львівська пані: роман Люба Клименко. – Київ: ПП «Дуліби», 2005. – 124 с.

784.6     Колодій, І. Купались зорі: зб. пісень / Ілько Колодій, Богдан-Юрій Янівський. – Львів, 2004. – 39 с.

398.332.416     Коляди або Пісні на Різдво Христове (з нотами): з Додатком народних Колядок і Щедрівок / зібрав і видав Йосиф Когут. – Вінніпег: Друкарня Голосу Спасителя Йорктон, Саск, 1953. – 289 с.

0-02-0a-df8dda3544e2abc125e548da8e464df8b5bf272d9ad7fdee21256ee19ba7393c_bf2bfcc1cbded631

398.332.416     Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявлення: з додатком пісень страстних, воскресних і інших пісень церковних. – Джерсі, 1927. –     96 с.

398.332.416     Колядки і щедрівки. – Київ, 2003. – 142 с.

398.332.416     Колядки і щедрівки / упоряд., вступ. ст., прим.    М. С. Глушка. – Київ: Муз. Україна, 1991. – 240 с.

398.332.416     Колядки та щедрівки: нотне видання /упоряд. В. Федорчук. – Нововолинськ: Мінотавр, 2010. – 96 с.

0-02-0a-c9ad702d99372ff5264b522a65bfad0da191f5318ecc30a3590a7900142a266a_5a1cfe3d028e2bd3

398.332.416     Колядки та щедрівки / уклад. Н. Манько. – Львів: Свічадо, 1998. – 200 с.

94(477),,…/850’’     Копач, О. Богатирі стародавньої України / Олександра Копач. – Торонто – Канада, 1982. – 53 с.

78.01     Корній, Л. Історія української музики / Лідія Корній. Ч. 1. (від найдавніших часів до середини XVIII ст.). – Київ – Харків – Нью-Йорк: Вид-во                     М. П. Коць, 1996. – 315 с.

78.01     Корній, Л. Історія української музики / Лідія Корній. Ч. 2. (друга половина XVIII ст.). – Київ – Харків – Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1998. – 388 с.

398.332.4     Круковська, В. Андріївські вечорниці / Володимира Круковська. – Львів: Євросвіт, 2001. – 52 с.; іл.

398.332.16     Круковська, В. Святкуємо Великдень / Володимира Круковська. – Львів: Євросвіт, 2001. – 60 с.

398.332.16     Круковська, В. Святкуємо Зелені свята / Володимира Круковська. – Львів: Євросвіт, 2001. – 32 с.

398.332.16     Круковська, В. Святкуємо Івана Купала / Володимира Круковська. – Львів: Євросвіт, 2001. – 40 с.

94(477),,…/850’’     Кульчицька, А. Орнамент трипільської культури і українська вишивка ХХ ст. / Анна Кульчицька. – Львів, 1995. – 72 с.; іл.

398.332.2     Купальські пісні: укр. народні пісні календарного циклу в аранжуванні Юрія Антківа для мішаного та жіночого (шкільного) хорів. – Львів:         Вид-во «БаК», 2004. – 60 с.

94(477)     Лемківщина: земля – люди – історія – культура / ред. Богдан О. Струмінський; передм. Ярослав Падох. Т. 1. – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1988. – 569 с.

94(477)     Лемківщина: земля – люди – історія – культура / ред. Богдан О. Струмінський. Т. 2. – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1988. – 496 с.

78.087     Леонтович, М. Вибрані хорові твори / Микола Леонтович. – Київ: Муз. Україна, 1977. – 92 с.

784.7     Лепкий, Л. Журавлі: зб. пісень / Лев Лепкий; зібрав та упорядкував Василь Подуфалий; заг. ред. Степана Стельмащука. – Тернопіль: Збруч, 1999. – 92 с.

821.161.2     Маланюк, Є. Поезії в одному томі / Євген Маланюк. –  Нью-Йорк, 1954. – 316 с.

398.81     Ми йшли до бою: пісні Української Повстанської Армії. – Дубно: Наш край, 1992. – 33 с.

392.5     Мисевич, О. Український весільний обряд у Бойківщині: з партитурою / Остап Мисевич. – Нью-Йорк: Вид-во Чарторийських, 1979. – 95 с.

392.5     Мисюк, І. Весілля на Гуцульщині / Іван Мисюк. – Снятин: Фірма «Прут-Принт», 1998. – 120 с.

398.8     Найкращі пісні України. – Київ: Укр. бюро пропаг. худ. літ-ри СПУ «Майдан», 1992. – 263 с.

94(477),,…/850’’     Наливайко, С. Таємниці розкриває санскрит / Степан Наливайко. – Київ: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 288 с.

398.8     Народні пісні в записах Лесі Українки та з її співу. – Київ: Муз. Україна, 1971. – 436 с.     

398.8     Народні пісні подкарпатських русинов / зобрали Д. Задор,  Ю. Костьо, П. Милославський. – Ужгород: Карпати, Ужгородський вироб.-видав. Комбінат «Патент», 1992. – 112 с.

398.85     Народні пісні українців Зеленого Клину: в записах Василя Сокола / нотні транскрипції Лариси Лукашенко. – Львів: Ін-тут народознавства НАН України, 1999. – 272 с.

069     Непорадний, Б. Та земля мила, де мати народила: народний музей хліба Покрови Пресвятої Богородиці у Львові в системі національного виховання української молоді / Богдан Непорадний. – Львів, 1997. – 305 с.

821.161.2     Овчаренко, М. Золоті ворота: читанка для VII і VIII року навчання української мови / Марія Овчаренко. – Нью-Йорк: Видання шкільної ради, 1962. – 256 с.

398.81     Ой ідуть стрільці з Бережан / упоряд. та муз. ред. Василь Подуфалий. – Тернопіль; Лілея, 1996. – 100 с.

821.161.2     Олександрів-Грибінський, Б. 100 поезій: вибр. лірика  (1943-1979) / Борис Олександрів-Грибінський передм. М. Левицького. – Київ: Юніверс, 2003. – 152 с.

78.01     Основи музичного мистецтва: теорія й історія. – Рожа Смеречинська-Шульова: Вид-во М. П. Коць, 1973. – 180 с.

821.161.2     Островерха, М. Гомін з далека: нариси / Михайло Островерха. – Нью-Йорк, 1953. – 126 с.

821.161.2     Палій, Л. Мандрівки в часі і просторі / Ліда Палій. – Торонто – Едмонтон: Слово, 1973. – 48 с.

784.6     Пашкевич, А. Мамина вишня: оповідання / Анатолій Пашкевич. – Київ: Веселка, 1994. – 96 с.

796.85     Пилат, В. Бойовий гопак: навч.-метод. підр. для учнів Центральної  Школи Бойового Гопака / Володимир Пилат. – Львів: Логос, 1999. –       336 с.

94(477),,…/850’     Піддубний, С. Код України-Руси: наук.-поп. видання / Сергій Піддубний. – Голованівськ: УВПП, 2008. – 176 с.

398.8     Пісні Буковини: пісенник. – Київ: Муз. Україна, 1990. – 480 с.

784.4     Пісні маминого серця: пісенник / упоряд. та передм. Р. П. Радишевського. – Київ: Просвіта, 2006. – 351 с.

 784.6     Пісні про матір: пісенник. – Київ: Муз. Україна, 1988. – 144 с.

27-53     Пісні Радости: Скарбниця Духовних Пісень для українського народу з нотами / зібрали і переклали В. І. Гуцалюк і Д. С. Бобик. – Нью-Йорк: вид. Першої Української церкви Громад Божих, 1956. – 362 с.

398.81     Пісні УПА: з голосу Михайла Зеленчука. – Вид-во МАНРЕ і ДВК, 1991. – 36 с.

398.8     Плавай, плавай, лебедонько: народні пісні на слова Т. Шевченка. – Київ: Муз. Україна, 1989. – 160 с.

821.161.2     Плужник, Є. Вибрані поезії / Євген Плужник. – Київ: Рад. письменник, 1966. -–260 с.

796.85     Приступа, Є. Н. Традиції української національної фізичної культури / Є. Н. Приступа, В. С. Пилат. Ч. 1. – Львів: Троян, 1991. – 104 с.

398.332.416     Радуйся, земле, коляда іде! – Київ: Смолоскип, 2000. –     152 с.

398.8     Рідна пісня: зб. для фортепіяна, гітари або гармонії / аранж.  А. Гнатишин та Б. Заревич. – Нью-Йорк. – 64 с.

398.87     Руснак, І. Думи та історичні пісні: тексти та їх інтерпретація / Ірина Руснак. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 96 с.

821.161.2     Самчук, У. Волинь: роман у трьох частинах / Улас Самчук. Ч.1. Куди тече річка. – Торонто: «Київ», 1969. – 324 с.

821.161.2     Самчук, У. Волинь: роман у трьох частинах / Улас Самчук. Ч.2. Війна і Революція.  – Торонто: «Київ», 1969. – 398 с.

821.161.2     Самчук, У. Волинь: роман у трьох частинах / Улас Самчук. Ч.3. Батько і син. – Торонто: «Київ», 1969. – 396 с.

398.81     Січовий співаник / упоряд. Кирило Трильовський. – Київ: Глобус, 1992. – 65 с.

398.3     Скуратівський, В. Білояр: оповідання / Василь Скуратівський. – Тернопіль: Навч. книга – «Богдан», 2003. – 144 с.

821.161.2     Солило, Р. Бібрецькі оповідки / Роман Солило. – Львів: Рад.-вид. відділ обл. управління по пресі, 1991. – 52 с.

27-528     Співи із постової тріоді / зредагував і впорядкував Василь Завітневич. – Нью-Йорк, 1960. – 112 с.

94(477),,…/850’’     Ступніков, О. В. Веди й Україна / О. В. Ступніков. – Київ: Veda Press, 2003. – 32 с.

398.81     Сурма: зб. воєнних пісень. – Львів – Київ: Наклад. видав. спілки «Червона калина», 1922. – 142 с.

394.3     Суховерська, О. Рухові забави та ігри з мелодіями й примовками / Оксана Суховерська. – Львів: Свічадо, 2007. – 128 с.

398.332.416     Українські коляди (з нотами) / зібрав і справив   о. Марко Дирда ЧСВВ. – Торонто, Канада: Вид-во і Друкарня ОО Василіян, 1950. – 168 с.

398.8     Українські народні мелодії: в 11-ти томах / зібрав і зредагував Зіновій Лисько. – Нью-Йорк, 1967.

392.5     Фольклористичні зошити: зб. наук. праць. Вип. 8. – Луцьк, 2005. – 219 с.

398.8     Фольклорні матеріали з отчого краю: зібрали Василь Сокіл та Ганна Сокіл / у ноти звела Лариса Лукашенко. – Львів: Ін-тут народознавства НАН України, 1998. – 615 с.

821.161.2     Хміль, І. Іду з кобзою: поезії / Іван Хміль. – Чікаго: Наклад автора, 1962. – 250 с.

821.161.2     Хоткевич, Г. Неопубліковані гуцульські п’єси / Гнат Хоткевич. – Луцьк: ВМА «Терен», 2005. – 312 с.

821.161.2     Храплива, Л. Іскри / Леся Храплива. – Клівленд, Огайо, США, 1955. – 33 с.

730  Михайло Черешньовський: ретроспективна виставка. – Нью-Йорк: Український Музей, 1991. – 88 с.

784.4     Чумарна, М. Золотий Дунай: символіка української пісні / Марія Чумарна. – Тернопіль: Навч. книга «Богдан», 2007. – 264 с.

821.161.2.09     Шануймо слово Кобзаря: [сценарії літерат.-муз. композицій, темат. вечорів, родинних свят, приурочених пам’яті Тараса Шевченка] / упоряд. Р. Ф. Орищин. – Тернопіль: Вид-во «Ранок», 2009. – 112 с. – (Серія «Діти твої, Україно»).

94(477)(092)А/Я     Шумук, Д. Із Гулагу у вільний світ: роздуми про зустрічі з українською діяспорою і урядовими чинниками та доповнення до книжки «Пережите і передумане» / Данило Шумук. – Торонто – Канада: Новий шлях, 1991. – 259 с.

398.332.416     Щедрівки / зібр. та упоряд. М. В. Мишанич. – Львів, 1996. – 112 с.

94(477)(092)     Я нічого у вас не прошу: лист В. Чорновола до секретаря ЦК КПУ П. Ю. Шелеста. – Торонто – Канада, 1968. – 120 с.

398.8     Як засядем, браття, коло чари: укр. нар. пісні та переписи національних страв і напоїв. – Київ: Муз. Україна, 1993. – 372 с.

 

Нові та подаровані книги – 2021 р.

0-02-0a-c471ded63db859a030cc7f50771c6f1dccf89db68c7d4027a1c27c823d60b1b0_7113f4cb26912f79

821.161.2  Андрухович, С. Амадока: роман / Софія Андрухович. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 830 с.

821.161.2  Бережанська-Стахів, П. Ми будемо на волі: п’єса на 5 дій  4 картини / Павлина Бережанська-Стахів. – Тернопіль, 1998. – 32 с.

94(477)  Берест, Д. Літописні непорозуміння: історичні статті / Дан Берест. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 76 с.

94(477.82) Бондарчук, А. Сереховичі: з історичної пам’яті / Андрій Бондарчук. – Луцьк: Надстир’я, 2020. – 944 с.; іл.

0-02-0a-5f15dc48bdbd7dc193255f512625cbe3c7146a75ee808877382c9f45332d14ca_1ccf092f4b9e712a

94(477),,1654’’ Велика гра Юрія Немирича: історія військової та дипломатичної зверхності над Москвою в добу гетьмана Виговського. – Київ: Вид-во «Zалізний тато», 2019. –224 с.

654.19  Волинське радіо у наших долях / упоряд. В. В. Федчук. – Луцьк: Надстир’я, 2020. – 268 с.

616-006   Воробйова, А. Мистецтво жити під час хіміотерапії: артбук / Альона Воробйова. – Харків: Віват, 2020. – 192 с.

94(477),,1648/1790’’ Воротиленко, М. Заповіт Петра І / Микола Воротиленко. – Київ: Новий друк, 2007. – 272 с.

94(477),,1940-1950’’ В’ятрович, В. Рейди УПА теренами Чехословаччини / Володимир В’ятрович. – Торонто – Львів: Вид-во Літопис УПА, 2001. – 208 с.

94(4)  Говард, М. Війна в європейській історії / Майкл Говард. – Київ: Мегатайп, 2000. – 168 с.    

0-02-0a-90cc2df6ad9f08e4d667b7f4e43dfc963aec26580c197a2e371d3c2c4a4f3704_9a29cfe055bf7914

821.161.2  Дочинець, М. Золотий час: одкровення карпатського знатника / Мирослав Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2020. – 192 с.

821.161.2     Дядюшин, В. Исповедь д’Артаньяна: рассказы о любви / Валерий Дядюшин. – Одесса: Астропринт, 2018. – 528 с.

821.161.2  Дядюшин, В. Счастливый ли я человек?: избранное / Валерий Дядюшин. – Одесса: Астропринт, 2011. – 768 с.

821.161.2   Жадан, С. Список кораблів: нові вірші, 2018-2019 / Сергій Жадан. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020. – 160 с.

821.161.2   Забужко, О. Планета Полин: вибр. есеї / Оксана Забужко. – Київ: ВД «Комора», 2020. – 384 с.

030     Золота енциклопедія сучасної Жінки: доля, здоров’я, життя / уклад.   С. А. Мірошниченко. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 576 с.

821.174  Ікстена, Н. Молоко матері: роман / Нора Ікстена. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2019. – 188 с.

821.161.2  Камінська, С. Не кажи нікому / Саша Камінська. – Харків: Ранок, 2019. – 176 с.

821.161.2  Касянчук, П. І вільна встане Україна: вибр. вірші / Петро Касянчук. – Київ, 1097. – 68 с.

2-18   Кваст, М. Шлях до успіху / Мішель Кваст. – Львів: Свічадо, 2005. –   244 с.

656.7   Козярчук, Л. Автожири й гелікоптери 1945-2000: каталог експериментальних та аматорських конструкцій гвинтокрилих ЛА СРСР, Польщі й країн СНД періоду 1945-2000 рр. / Леонід Козярчук. – Луцьк: Вид-во «Ініціал», 2012. – 480 с.; 654 іл.

908(477.52)     Козярчук, Л. Дорогуськ та околиці – родинні землі Холмщини / Леонід Козярчук, Сергій Янішевський. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 122 с.; іл.

908(477.82)     Козярчук, Л. Єлизаветинська школа – роки і люди / Леонід Козярчук, Сергій Янішевський. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 62 с.

94(477)(092)     Євген Коновалець. Ода вождизму / упор. Д. Савченко. – Київ: Вид-во «Zалізний тато», 2019. – 180 с.

821.161.2.09     Кралюк, П. Волинь та Поділля у житті Тараса Шевченка: монографія, оповідання / Петро Кралюк. – Луцьк: Твердиня, 2007. – 108 с.

821.163.2     Левчев, Л. Повільний марш: вибр. поезії / Любомир Левчев. – Луцьк: Твердиня, 2019. – 88 с.   

305.055.1     Марценюк, Т. «Захисники галактики: влада і криза в чоловічому світі / Тамара Марценюк. – Київ: ВД «Комора», 2020. – 256 с.

316.485.26     Місто, з якого почалася війна / за заг. ред. А. Удовенка. – Київ, 2020. – 252 с.

94(477),,2014’’     «Невидимий батальйон 2.0»: повернення ветеранок до мирного життя (соціологічне дослідження) / за заг. ред. Тамари Марценюк. – Київ, 219. – 216 с.

821.161.2     Нікітіна, А. У слові себе віднайти: поезії  / Анна Нікітіна. – Дніпропетровськ: Ліра, 2005. – 52 с.

821.161.2     Палій, Л. Дні смутку: старі і нові поезії / Ліда Палій. – Київ: Ярославів Вал, 64 с.

94(477),,1874’’     П’ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН): матеріяли й постанови. – Вид. ОУН, 1975. – 374 с.

929(477.82)     Микола Ярославович Романюк: книга пам’яті / упоряд.  П. А. Чечелюк. – Луцьк: Твердиня, 2018. – 248 с.

271.22     Рожко, В. Православні монастирі Волині: істор.-краєзн. нарис / Володимир Рожко. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 348 с.   

821.161.2.09     Сорока, П. Ігор Трач: літературний портрет / Петро Сорока. – Тернопіль: Джура, 2000. – 168 с.

94(477),,…/850’’     Таємниці історії України. – Рівне: Видав. Олег Зень, 2017. – 80 с.

821.161.2     Леся Українка Лісова пісня: драма-феєрія в 3-х діях / Леся Українка. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – 284 с.

821.161.2     Хотимчук, Є. Лід на пательні: роман / Євген Хотимчук. – Луцьк: ПП «Волинська друкарня», 2021. – 304 с.

821.161.2     Шевчук, В. «Панна квітів» та інші казки / Валерій Шевчук. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2015. – 256 с. – (Серія «Богданова шкільна наука»).

      

 Книги подаровані Іроїдою Лебідь-Винницькою (2021р.)

 

94(477)     Альманах Українського Народного Союзу – 2012: річник 101-ий / гол. ред. Рома Гадзевич; ред. Петро Часто. – Парсипані, Нью-Джерзі: Свобода, 2012. – 287 с.

94(477)     Альманах Українського Народного Союзу – 2017: річник 104-ий / гол. ред. Рома Гадзевич; ред. Петро Часто. – Парсипані, Нью-Джерзі: Свобода, 2017. – 269 с.

94(477)     Альманах Українського Народного Союзу – 2018: річник 104-ий / гол. ред. Рома Гадзевич; ред. Петро Часто. – Парсипані, Нью-Джерзі: Свобода, 2018. – 272 с.

94(477)     Альманах Українського Народного Союзу – 2019: річник 104-ий / гол. ред. Рома Гадзевич; ред. Петро Часто. – Парсипані, Нью-Джерзі: Свобода, 2019. – 256 с.

94(477)     Альманах Українського Народного Союзу – 2020: річник 105-ий / гол. ред. Рома Гадзевич; ред. Петро Часто. – Парсипані, Нью-Джерзі: Свобода, 2020. – 288 с.

821.161.2     Антологія української поезії в Канаді: 1898-1973 / упоряд. Яр Славутич. – Едмонтон: Слово, 1975. – 159 с.

821.161.2     Антоненко-Давидович, Б. За ширмою: роман / Борис Антоненко-Давидович. – Київ: Рад. письменник, 1963. – 261 с.

7.036     Антонович, Д. Українська культура / Дмитро Антонович. – Мюнхен, 1988. – 517 с.

20210520_164133

821.161.2     Бердник, О. Подвиг Вайвасвати. Вогняний вершник. Дві безодні. Хор елементів / Олесь Бердник. – Київ: Молодь, 1967. – 244 с.

821.161.2     Бердник, О. Сини Світовида: повість / Олесь Бердник. – Київ: Рад. письменник, 1963. – 163 с.

821.111     Бернс, Р. Поезії / Роберт Бернс. – Київ: Дніпро, 1965. –      208 с.

821.161.2     Біч, Р. Залізний шлях: повість / Рекс Біч. Ч. 1. – Вінніпег: «КПУК», 1951. – 128 с.

821.161.2     Біч, Р. Залізний шлях: повість / Рекс Біч. Ч. 2. – Вінніпег: «КПУК», 1952. – 128 с.

821.161.258     Борис, М. Невільниця Софія: повість з народних уст / Михайло Борис. – Івано-Франківськ: Просвіта, 1992. – 80 с.

94(477)     Бульба-Боровець, Т. Армія без держави. Слава і трагедія українського повстанського руху: спогади / Тарас Бульба-Боровець. – Вінніпег: Накладом Товариства «Волинь», 1981. – 328 с.

94(477),,…/850’’     Бурдо, Н. Сакральний світ трипільської цивілізації / Наталія Бурдо. – Київ: Наш час, 2008. – 296 с.

821.161.2     Васильченко, С. Новелі / Степан Васильченко. – Вінніпег: «КПУК», 1952. – 128 с.

821.124     Вергілій Енеїда /Вергілій. – Київ: Дніпро, 1972. – 356 с.

94(477),,1920’’     Верига, В. Галицька соціялістична совєтська республіка (1920 р.): (перша большевицька окупація Галичини) / Василь Верига. – Нью-Йорк-Торонто-Париж-Мельбурн, 1986. – 203 с.

94(477),,1945’’     Верига, В. Під сонцем Італії: вояки Дивізії «Галичина» – Першої  Української Дивізії Української Національної Армії в Бритійському таборі полонених «5Ц» у Беллярії, Італія, червень-жовтень 1945 / Василь Верига. – Торонто, Нью-Йорк, Париж, Сидней, 1984. – 353 с.

821.161.2     Вишня, О. Вишневі усмішки / Остап Вишня. – Київ: Держ. видавництво художньої літератури, 1962. – 336 с.

821.161.2     Вишня, О. Вишневі усмішки кримські / Остап Вишня. – Нью-Йорк: Книга, 1962. – 144 с.

821.161.2     Вінграновський, М. Губами теплими і оком золотим: поезії / Микола Вінграновський. – Київ: Рад. письменник, 1984. – 64 с.

821.161.2     Вовк, В. Вогонь купала / Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро – Львів: БаК, 2014. – 140 с.

821.161.2     Гевко, Д. Поточище: з бувальщини нашого села / Денис Гевко. – Торонто: Вид-во «Поточище», 1975. – 87 с.

821.14     Гомер Одісея / Гомер. – Київ: Дніпро, 1968. – 462 с.

94(477)(081)     Грушевський, М. На порозі нової України: статті і джерельні матеріяли / Михайло Грушевський. – Нью-Йорк – Львів – Київ – Торонто – Мюнхен, 1992. – 278 с. 

821.161.2     Гулак-Артемовський, П. Твори / Петро Гулак-Артемовський. – Київ: Дніпро, 1964 с.

782.7     Гулак-Артемовський, С. Запорожець за Дунаєм: комічна опера на 3 дії, клавір / С. Гулак-Артемовський. – Київ: Мистецтво, 1965. – 204 с.

821.161.2     Гуцало, Є. Полювання з гончим псом: оповідання / Євген Гуцало. – Київ: Рад. письменник, 1980. – 288 с.

821.161.2     Гуцало, Є. Скупана в любистку: оповідання та повість / Євген Гуцало. – Київ: Молодь, 1965. – 270 с.

821.161.2     Гуцало, Є. У лелечому селі: оповідання / Євген Гуцало. – Київ: Веселка, 1969. – 210 с.

821.161.2     Гуцало, Є. Що ми знаємо про любов: оповідання / Євген Гуцало. – Київ: Рад. письменник, 1979. – 343 с.

821.161.2     Гуцало, Є. Яблука з осіннього саду: оповідання / Євген Гуцало. – Київ: Худ. література, 1964. – 192 с.

821.161.2     Дарда, В. Його кохана: повість та оповідання / Володимир Дарда. – Київ: Рад. письменник, 1964. – 300 с.

75     Даревич, Д. Мирон Левицький / Дарія Даревич. – Торонто: Укр. спілка образотворчих мистців, 1985. – 128 с.

94(477),,…/850’’    Дем’янов, В. Велич Дулібії Рось. Суренж (Таємниці Волинської землі) / Валентин Дем’янов, Олексій Андрєєв. – Київ, 2006. – 264 с. 

821.131.1     Джованьйолі, Р. Спартак: роман / Рафаелло Джованьйолі. – Київ: Молодь, 1966. – 456 с.

20210520_164350

94(477),,1941-1942’’     Дружини українських націоналістів в 1941-42 роках. – «Наша Книгозбірня», 1953. – 128 с.

929     Дучимінська, О. Віктор Доманицький / Оксана Дучимінська. – Вінніпег – Канада, 1963-1964. – 83 с.

821.161.2     Загребельний, П. Євпраксія: роман / Павло Загребельний. – Київ: Рад. письменник, 1975. – 312 с.

94(477)(=161.2)     Західньоканадський збірник / упоряд. Яр Славутич. Ч. 3. – Едмонтон, 1998. – 448 с.

94(477)(=161.2)     Західньоканадський збірник / упоряд. Яр Славутич. Ч. 4. – Едмонтон, 2000. – 448 с.

94(477),,1921-1938’’     Злочин Москви у Вінниці. – Нью-Йорк, 1951. – 56 с.

821.161.2     Іваничук, Р. Країна Ірредента: політичний роман / Роман Іваничук. – Київ: Ярославів Вал, 2008. – 192 с.

821.161.2     Іваничук, Р. Мальви (Яничари). Орда: романи / Роман Іваничук. – Київ – Харків: Євроекспрес, 2000. – 416 с.

821.161.2     Іваничук, Р. Орда: псалом / Роман Іваничук. – Львів: Просвіта, 1992. – 199 с.

94(477),,1939-1955’’     Іщук, О. Молодіжні організації ОУН:            (1939-1955 рр.) / Олександр Іщук. – Торонто – Львів: вид-во «Літопис УПА», 2011. – 942 с. 

821.161.2     Карпенко-Карий І. (І. К. Тобілевич) Вибрані п’єси /  Іван Карпенко-Карий. – Київ: Держ. видав. художньої літератури, 1962. – 447 с.

821.161.2     Квітка-Основ’яненко, Г. Маруся: вибр. твори / Григорій Квітка-Основ’яненко. – Київ: Веселка, 1968. – 212 с.

821.161.2     Клен. Ю. Твори / Юрій Клен. Т. 2. – Торонто, Канада: Фундація ім. Юрія Клена, 1957. – 349 с.

398.332.4     Климчук, В. П. Празники в гості: інсценізовані традиційні народні свята / В. П. Климчук. – Луцьк, 1994. – 208 с.

821.161.2     Книш, З. На порозі невідомого: (спогади з 1945 року) / Зиновій Книш. – Париж, 1955. – 239 с.

305     Книш, І. Жінка вчора й сьогодні: вибр. статті / Ірена Книш. – Вінніпег, 1958. – 200 с.

821.161.2     Кобець, О. Сходить сонце: українським дітям і молоді: декляматор-читанка поезії, казки, оповідання) / О. Кобець. – Нью-Йорк: Об’єднання Українських Письменників «Слово», 1961. – 272 с.

821.161.09     Копач, О. Нові обрії стародавньої України / Олександра Копач. – Торонто – Едмонтон, 1980. – 28 с.

821.161.09     Копач, О. Хрестоматія з нової української літератури: для шкіл і курсів українознавства / Олександра Копач. – Львів: Каменяр, 1993. – 258 с.

821.161.2     Косинка, Г. Гармонія: новели / Григорій Косинка. – Київ: Дніпро, 1981. – 222 с.

821.161.2     Котляревський, І. Твори / Іван Котляревський. – Київ: Держ. видав. худ. літ-ри, 1963. – 350 с.

94(477),,1943-1945’’     Крохмалюк, Р. Заграва на Сході: спогади й документи з праці у військовій управі «Галичина» в 1943-1945 роках / Роман Крохмалюк. – Торонто – Нью-Йорк: Накладом Братства кол. Вояків І-ої Української Дивізії УНА, 1978. – 352 с.

821.161.2     Купчинський, Р. Заметіль: повість зі стрілецького життя / Роман  Купчинський. Ч. 1. Курилася доріженька. – Львів: Каменяр, 1991. – 175 с.

821.161.2     Купчинський, Р. Заметіль: повість зі стрілецького життя / Роман  Купчинський. Ч. 2. Перед навалою. – Львів: Каменяр, 1991. –         152 с.

821.161.2     Купчинський, Р. Заметіль: повість зі стрілецького життя / Роман  Купчинський. Ч. 3. У зворах Бескидах. – Львів: Каменяр, 1991. –  144 с.

821.161.2     Ломачка, С. Любов до ближнього: фейлетони / Свирид Ломачка. – Нью-Йорк – Торонто: Молода Україна, 1961. – 123 с.  

821.134.2     Лорка, Ф. Г. Лірика / Федеріко Лорка. – Київ: Дніпро, 1969. – 319 с.   

94(477),,1928-1944’’     Львівська, О. Гурток «Ластівка»: драматичні картини з життя українських пластунок і пластунів у Львові, побудовані на історичних подіях 1928-1944 рр. / Ольга Львівська. – Торонто: Пластове видавництво, 1988. – 78 с.                                                                                                                                                                                                                                                                      20210520_164551                                                                                                                                                                                                                             

94(477)     Малецький, М. Без ілюзій: коментарі / Мирослав Малецький. – Торонто – Нью-Йорк – Мюнхен, 1981. – 238 с.

821.161.2     Малишко, А. Далекі орбіти: вірші / Андрій Малишко. – Київ: Дніпро, 1965. – 351 с.

821.161.2     Малишко, А. Серпень душі моєї: лірика / Андрій Малишко. – Київ: Рад. письменник, 1970. – 320 с.

94(477),,1942-1953’’     Матла, О. Історичні нотатки / Олександер Матла. – Торонто, 1985. – 301 с.

94(477),,085-134”     Міллер, М. Могила князя Святослава / Михайло Міллер. – Канада: Культура й освіта, 1951. – 15 с.

94(477),,1942’’     Молодецький, В. У руках «визволителів»: автобіографічна повість / Володимир Молодецький. – Торонто-Канада, 1998. – 120 с.

94(477),,1950”     Мороз, В. Серед снігів: (полемічний есей) / Валентин Мороз. – Канада, 1972. – 31 с.

821.161.2     Мосендз, Л. Засів: повість / Леонід Мосендз. – Малін: Накладом Українського Вид-ва в Бельгії К. Мулькевич, 1946. – 101 с.  

929     Мотиль, М. Спогади / Марія Мотиль. – Нью-Йорк, 2012. – 45 с.

929     Мотиль, О. Під трьома окупаціями. Життя, виживання, переживання: спомини / Олекса Мотиль. – Нью-Йорк, 2012. – 78 с.

94(477),,1939-1945’’     На зов Києва. Український націоналізм у ІІ світовій війні: зб. статей, спогадів і документів. – Торонто – Нью-Йорк: Новий шлях, 1985. – 542 с.

94(477),,1648/1790”     Народна пам’ять про козацтво. – Запоріжжя: «Интербук», Запорізький центр, 1991. – 160 с.

94(477),,1648/1780’’     Наслідки Переяславської ради 1654 року: зб. статей. – Київ: Смолоскип, 2004. – 606 с.

 20210520_164729

327.3-055     На службі рідного народу: ювілейний зб. орг. українок Канади ім. Ольги Басараб у 25-річчя від заіснування (1930-1955) / за ред. Ірени Книш. – Вінніпег: Вид. орг. Українок Канади ім. Олени Басараб, 1955. – 500 с. 

94(477),,1654-1710’’     Оглоблин, О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин; ред. Любомир Винар. – Нью-Йорк – Київ – Львів – Острог – Торонто, 2003. – 496 с.

94(477)      Оглоблин, О. Студії з історії України: статті і джерельні матеріяли / Олександер Оглоблин; ред. Любомир Винар. – Нью-Йорк – Київ – Торонто, 1995. – 419 с.

821.161.2     Ольжич, О. Поезії / Олег Ольжич. – Нью-Йорк, 1956. – 104 с.

821.161.2     Онацький, Є. Їду до Аргентіни: (подорож емігранта) / Євген Онацький. – Вінніпег – Торонто: Новий шлях, 1971. – 75 с.

94(477),,1929-1954’’     Організація Українських Націоналістів:     1929-1954. – Перша Українська Друкарня у Франції «На чужині», 1955. –  448 с.; світлини.

94(477),,1941’’     Паньківський, К. Від держави до комітету / Кость Паньківський. – Нью-Йорк – Торонто: Життя і мислі, 1970. – 151 с.

821.161.2     Полтава, Л. Енеїда модерна, альбо Дивні пригоди ченця Григорія Чудотворця, який що триста літ на Україні воскресає: поема-епопея / Леонід Полтава. – Лондон, 1953. – 136 с.

94(477),,1942’’     Посівнич, М. Нескорений командир: [Роман Шухевич] / Микола Посівнич. – Торонто – Львів: Вид-во «Літопис УПА», 2007. – 64 с.

94(477)     Потічний, П. Павлокома 1441-1945: історія села / Петро Потічний. – Торонто – Львів: Фундація Павлокома, 2001. – 603 с.

94(477),,1654’’     Прокопович, В. «Вічне підданство»: до питання про правну природу з’єднання України і Москви / Вячеслав Прокопович. – Париж, 1976. – 136 с.

821.161.2     Пчілка, О. Твори / Олена Пчілка. – Київ: Дніпро, 1971. – 464 с.     

94(477)     Ребет, Л. Світла і тіні ОУН / Лев Ребет. – Мюнхен: Вид-во «Український самостійник», 1964. – 131 с.

910.4     Рудницький, Я. З подорожей по Італії / Яр Рудницький. – Вінніпег – Рим: З друкарні «Нового Шляху», 1965. – 124 с.

 821.161.2     Руснак, І. Лариса Мурович / Іван Руснак, Марія Липка. – Чернівці: Митець, 1997. – 90 с.

27-528     Свята Літургія Івана Золотоустого: вибр. Хорові твори укр. композиторів для Служби Божої, з репертуару камерного хору «Кредо». – Івано-Франківськ: Нова зоря, 2009. – 180 с.

355.134     Семотюк, Я. Українські військові нагороди: ордени, хрести, медалі, відзнаки та нашивки / Ярослав Семотюк. – Торонто – Канада, 2004. – 64 с.

821.161.2     Славутич, Я. Українська поезія в Канаді / Яр Славутич. – Едмонтон: Славута, 1976. – 102 с.

94(477),,1943’’     Содоль, П. Українська Повстанча Армія, 1943-49: довідник / Петро Содоль. – Нью-Йорк: Пролог, 1994. – 199 с.   

94(477),,1942-1953’’     Стерчо, П. Карпато-українська держава: до історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919-1939 роках / Петро Стерчо. – Торонто: Наук. тов-во ім. Т. Шевченка, 1965. – 288 с.

20210520_164841(0)

821.161.2     Тельнюк, С. Грає синє море: повість з XVII сторіччя / Станіслав Тельнюк. – Київ: Веселка, 1972. – 300 с.

821.161.2     Тис, Ю. Маркіза: історичні оповідання / Юрій Тис. – Вінніпег: «КПУК» видавець Іван Тиктор, 1954. – 128 с.

821.161.2     Тис, Ю. Шляхами віків: оповідання / Юрій Тис. – Вінніпег: «КПУК» видавець Іван Тиктор, 1954. – 128 с.

94(477),,1970’’     Тихий, О. Роздуми: зб. статей, документів, спогадів / Олексій Тихий; упоряд. О. Зінкевич. – Балтимор – Торонто: Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1982. – 79 с.

94(477),,1971’’     Україна. Спільне добро всіх її громадян: матеріяли VII Великого Збору Українських Націоналістів (ВЗУН). – Париж – Балтимор: Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1971. – 131 с.      

94(477)     Український історик: журнал українського історичного товариства. – Нью-Йорк-Мюнхен, 1966. – № 3-4 (11-12). – 124 с.

342.7    Український правозахисний рух: документи й матеріяли київської Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсінкських Угод / передм. Андрія Зваруна; упоряд. Осип Зінкевич. – Торонто – Балтимор: Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1978. – 477 с.

069     Українські Музеї. Галереї & Збірки в Західній Діяспорі. – Торонто – Канада, 1996. – 44 с.

821.161.2     Федейко, О. Відлуння життя: поезії / Ольга Федейко. – Торонто, 2001. – 24 с.

821.161.2     Франко, І. Захар Беркут: образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці / Іван Франко. – Київ: Дніпро, 1965. – 154 с.

821.161.2     Франко, І. Панські жарти: поема / Іван Франко. – Вінніпег: Видавець Іван Тиктор, 1956. – 132 с.

37.014     Фуллан, М. Сили змін: продовження / Майкл Фуллан. – Львів: Літопис, 2001. – 164 с. 

78.01     Холодний, М. Про душу в пісні та Про пісню в душі / Микола Холодний; упоряд. Осип Зінкевич. – Торонто – Балтімор: Смолоскип, 1981. – 139 с.

271.2-558.3     Хрестоматія тисячоліття хрещення Руси-України. – Філядельфія – Торонто: С.К.В.О.Р., 1986. – 320 с.

94(477),,…1084’’     Чубатий, М. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східньослов’янських націй: праці філософічно-історичної секції / Микола Чубатий. – Нью-Йорк – Париж, 1964. – 159 с.    

94(477)(081)     Шаповал, І. В пошуках скарбів / Іван Шаповал. – Київ: Дніпро, 1965. – 328 с.

94(477),,1971’’     Яворівський, Є. Вождь 100,000-ної армії: пам’яті начального вождя Української Галицької Армії генерала-четаря Мирона Тарнавського (з приводу 20-річчя смерти) / Євген Яворівський. . – Вінніпег – Канада: Видавець Іван Тиктор, 1958. – 136 с.

 

 

Грудень 2020 р.

IMG_20201208_171635611  

821.113.6    Альвтеген, А. Ключ від Позасвіття: фентезійна повість / Альбін Альвтеген, Карін Альвтеген. – Львів:        Вид-во Старого Лева, 2020. – 149 с.

821.161.2     Бату, Д. Моцарт 2.0: роман / Дорж Бату. – Львів:        Вид-во Старого Лева, 2020. – 464 с.

821.161.2     Безверхній, Д. Порцеляновий погляд: ретро-детектив / Дмитро Безверхній. – Київ: Темпора, 2020. – 296 с.

821161.2     Береженська, Є. І в пустелі ростуть квіти: роман / Євгенія Береженська. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 288 с.

821.161.3      Биков, В. Альпійська балада: повість / Василь Биков. – Київ: Знання, 2020. – 159 с.

821.161.3      Биков, В. Знак біди / Василь Биков. – Київ: Знання, 2019. – 287 с.

821.161.2     Бурлака, О. Розірваний кадр: повість / Оксенія Бурлака. – Київ: ВЦ «Академія», 2020. – 160 с.

821.161.2     Вербич, Д. Точка неповторення / Дмитро Вербич. – Київ: Наш формат, 2020. – 192 с.

821.161.2     Вишня, О. Моя автобіографія. Письменники: вибр. твори / Остап Вишня. – Київ: Знання, 2019. – 191 с. – (Серія «Скарби»).

821.162.1     Влеклий, М. Гарет Джонс: людина, яка забагато знала / Мірослав Влеклий. – Львів: Човен, 2020. – 336 с.

821.161.2     Водін, Н. Вона була з Маріуполя: роман / Наташа Водін. – Чернівці: Книги-ХХ , 2019. – 336 с.

821.161.2     Гайдамака, М. Кібершулер: повість / Микита Гайдамака. – Київ: ВЦ «Академія», 2019. – 128 с.

821.111(73)     Герберт, Ф. Дюна: роман / Френк Герберт. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 656 с.

821.111(73)     Герберт, Ф. Діти Дюни: роман / Френк Герберт. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 464 с.

821.112.2     Гете, Й. В. Фауст: трагедія / Йоганн Вольфганг Гете. – Київ: Знання, 2019. – 431 с. – (Серія «Класна література»).

821.161.2     Гнатко, Д. Притулок семи вітрів: роман / Дарина Гнатко. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 336 с.

821.161.2     Гончар, О. Модри камень: мала проза / Олесь Гончар. – Київ: Знання, 2019. – 223 с.

821.133.1     Гранже, Ж.-К. Останнє полювання: роман / Жан-Крістоф Гранже. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 384 с.

821.161.2     Гримич, М. Юра: роман / Марина Гримич. – Київ: Нора-Друк, 2020. – 352 с.

IMG_20201208_171649467

821.131.1     Грімальді, В. Саме час знову запалити зірки: роман / Віржіні Грімальді. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 400 с.

821.111-32     Грішем, Д. Розплата: роман / Джон Грішем. – Київ:  Видавнича група КМ-БУКС, 2020. – 544 с.

821.161.2     Гулей, М. Одного дня вона розкаже: повість / Марта Гулей. – Київ: ВЦ «Академія», 2020. – 144 с.

823.2(477)     Гуменюк, Н. Загублений острів: книга репортажів з окупованого Криму / Наталя Гуменюк. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 312 с.

821.161.2     Гуцало, Є. Голодомор. Княжа гора. Ментальність орди. Мертва зона / Євген Гуцало. – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 418 с.

323.2(477)     Данилюк, О. Ті, що стомилися боятися: Дебальцеве 2015 очима фронтового лікаря / Олександр Данилюк. – Київ: Темпора, 2020. – 284 с.

821.161.2     Дашвар, Л. # Галябезголови: роман / Люко Дашвар. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 400 с.

159.922     Деліс, Д. Пастка пристасті: як її уникнути та здобути щастя в коханні / Дін Деліс, Кассандра Філліпс. – Харків: Віват, 2020. – 352 с. – (Серія «Саморозвиток»).

821.161.2     Дерев’янко, П. Тенета війни: роман / Павло Дерев’янко. – Вінниця: Дім Химер, 2020. – 448 с.

821.161.2     Деркачова, О. Коли прокинешся: роман / Ольга Деркачова. – Брустурів: Дискурсус, 2018. – 192 с.

821.161.2     Довженко, О. Зачарована Десна: вибр. твори / Олександр Довженко. – Київ: Знання, 2020. – 207 с. – (Серія «Скарби»).

821.161.1     Доленга-Мостович, Т. Кар’єра Никодима Дизми: роман / Тадеуш Доленга-Мостович. – Харків: Фоліо, 2020. – 317 с. –          (Серія «Зарубіж. авт. Зібрання»).

821.161.2     Дочинець, М. Діти папороті: роман / Мирослав Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2020. – 328 с.

821.161.2    Жадан, С. Список кораблів: нові вірші, 2018-2019 / Сергій Жадан. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020. – 160 с.

821.161.2    Жадан, С. Хлібне перемир’я: п’єса / Сергій Жадан. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020. – 128 с.

IMG_20201209_203022

821.161.2     Забужко, О. Планета полин: вибрані есеї / Оксана Забужко. – Київ: Вид. дім «Комора», 2020. – 384 с.    

821.161.2     Івченко, В. Два пасинки Митрополита: роман / Владислав Івченко. – Брустурів: Дискурсус, 2017. – 464 с.

821.111     Ішігуро, К. Художник хиткого світу: роман / Кадзуо Ішігуро. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 232 с.

821.161.2     Карпа, І. Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете / Ірена Карпа. – Київ: Книголав, 2020. – 216 с. – (Серія «Полиця бестселер»).

821.111(73)     Кінг, С. Інститут: роман / Стівен Кінг. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 608 с.

821.111(73)     Кінг, С. Коли впаде темрява: збірка/ Стівен Кінг. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 432 с.

821.111(73)     Кінг, С. Повна темрява без зірок: збірка / Стівен Кінг. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 480 с.

821.161.2     Коломійчук, Б. Експрес до Галіції: роман Богдан Коломійчук. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 352 с.

821.161.2     Косинка, Г. Місячний сміх: вибрані твори / Григорій Косинка. – Київ: Знання, 2019. – 207 с. – (Серія «Класна література»).

821.161.2     Костенко, Л. Триста поезій: вибране / Ліна Костенко. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. – 416 с.

821.161.2     Красовицький, О. Справа зниклої балерини / Олександр Красовицький, Євгенія Кужавська. – Харків: Фоліо, 2020. – 380 с.

821.133.6     Лагерлеф, С. Сага про маєток / С. Лагерлеф. – Львів: Апріорі, 2020. – 127 с.

IMG_20201209_203250

821.113.6     Лундберг, С. Червоний записник: роман / Софія Лундберг. – Київ: Нора-Друк, 2020. – 304 с. – (Серія «День Європи»).

159.923.2     Любченко, О. Переписати життя: як і що змінювати, щоби стати щасливою людиною / Олена Любченко. – Київ: Книголав, 2020. – 208 с. – (Серія «Полиця нон-фікшн»).

821.161.2     Львів. Шоколад. Кам’яниці: збірка. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 256 с.

821.111(73)     Макомбер, Д. Будь-яка мрія згодиться: роман / Деббі Макомбер. – Харків: Віват, 2019. – 336 с. – (Серія «Художня література»).

821.161.2     Матіос, М. Букова земля: роман-панорама завдовжки у 225 років / Марія Матіос. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. – 928 с.

821.161.2     Матюша, П. Кокліко: роман / Павло Матюша. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2020. – 304 с.

821.111     Мейл, П. Рік у Провансі / Пітер Мейл. – Харків: Віват, 2020. – 256 с. – (Серія «Дозвілля»).

821.111     Мені Мюріел Д. Дівчина в Карпатах / Мені Мюріел. – Львів: Апріорі, 2020. – 196 с.

IMG_20201209_203344

821.161.2-18     Метерлінк, М. Синій птах: казка за мотивами п’єси Моріса Метерлінка. – Львів: Апріорі, 2020. – 128 с.

821.133.1-31     Мілан, М. Лунатка на дахах Парижа. Сім кімнат Сандри: роман / Макс Мілан. – Львів: Апріорі, 2020. – 128 с.

821.111     Мойєс, Д. На крилах мрії: роман / Джоджо Мойєс. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 512 с.

821.111     Мойєс, Д. Срібна затока: роман / Джоджо Мойєс. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 432 с.

821.161.2     Мотрич, К. Трьохсотлітня Голгофа. Фавор: роман / Катерина Мотрич. – Київ: Ярославів Вал, 2018. – 528 с.

615.85     Мюллер, В. Як вийти з депресії: хай живе серце твоє / Вунібальд Мюллер. – Київ: Колесо життя, 2020. – 128 с.

821.131.1     Нанетті, А. Містраль: повість / Анджела Нанетті. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 232 с.

IMG_20201209_203203

821.113.6     Натт-о-Даг, Н. 1793: роман / Ніколас Натт-о-Даг. – Харків: Фабула, 2019. – 400 с.

821.111(73)     Олкотт, Л. М. Маленькі жінки. Ч. 1 / Луїза Мей Олкотт. – Харків: Фоліо, 2019. – 316 с. – (Серія «Шкільна б-ка укр. та світ.      літ-ри»).  

821.111(73)     Олкотт, Л. М. Маленькі жінки. Ч. 2 / Луїза Мей Олкотт. – Харків: Фоліо, 2019. – 331 с. – (Серія «Шкільна б-ка укр. та світ.      літ-ри»). 

821.111(73)     Остер, П. Нью-Йоркська трилогія: роман / Пол Остер. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 360 с.

821.161.2     Плужник, Є. Недуга: роман / Євген Плужник. – Київ: Знання, 2016. – 239 с. – (Серія «Скарби»).

821.111     Пратчетт, Т. Поштова лихоманка: роман / Террі Пратчетт. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 520 с.

821.161.2     Пушкарук, І. Psycho значить душа: про любов та інші зовсім неважливі речі / Ірина Пушкарук. – Брустурів: Дискурсус, 2020. –      192 с.

821.512.162     Сафарлі, Е. Про море мені розкажи: історія про те, що часом варто об’їхати півсвіту, щоби збагнути: усе найвагоміше і найдорожче чекає на тебе вдома / Ельчін Сафарлі. – Київ: Форс Україна, 2019. – 272 с.

821.111     Свіфт, Дж. Мандри Гулівера: роман / Джонатан Свіфт. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 240 с.

821.161.2     Сенцов, О. Другу також варто придбати: роман / Олег Сенцов. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 560 с.

821.161.2     Сенцов, О. Хроніка одного голодування: щоденник голодування / Олег Сенцов. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 544 с.

821.161.2     Сенцов, О. 4 з половиною кроки: оповідання / Олег Сенцов. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 248 с.

821.111(73)     Сондерс, Д. Лінкольн у бардо: роман / Джордж Сондерс. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2019. – 464 с.

821.161.2     Стех, Р. Дідько знає його / Роман Стех. – Київ: Гамазин, 2020. – 196 с.

821.161.2     Сурженко, М. Квартира київських гріхів: роман/ Маргарита Сурженко. – Брустурів: Дискурсус, 2019. – 256 с.

821.161.2     Талан, С. Ангелы живут вечно: роман / Светлана Талан. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 224 с.

821.161.2     Талан, С. Де живе свобода: роман / Светлана Талан. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 208 с.

821.161.2     Талан, С. З любов’ю до життя: роман / Светлана Талан. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 240 с.

821.161.2     Талан, С. Когда прошлое впереди: роман / Светлана Талан. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 224 с.

821.111(73)     Том, Д. Смакова повія: роман про вечерю та оману / Джесіка Том. – Харків: Вид-во «Ранок»: Фабула, 2018. – 480 с. – (Серія «Світовий бестселер»).

94(477.82)     Цинкаловський, О. Стара Волинь і Волинське Полісся: (краєзнавчий словник – від найдавніших часів до 1914 року). Т. 1 / Олександр Цинкаловський. – Київ: Центр учбової літ-ри, 2020. – 600 с.

94(477.82)     Цинкаловський, О. Стара Волинь і Волинське Полісся: (краєзнавчий словник – від найдавніших часів до 1914 року). Т. 2 / Олександр Цинкаловський. – Київ: Центр учбової літ-ри, 2020. – 576 с.

355.422(477)     Чернієнко, В. Щоденник військового лікаря / Віктор Чернієнко. – Харків: Фоліо, 2020. – 188 с.

821.161.2     Шкляр, В. Спів Божої пташки: роман / Василь Шкляр. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 288 с.

821.111-312.9     Шустерман, Н. Шторм. Кн. 2: Вигин коси / Ніл Шустерман. – Київ: КМ-Букс, 2020. – 480 с.

821.161.2     Щербак, Ю. Зброя судного дня: документально-фантастичний роман / Юрій Щербак. –  Київ: Ярославів Вал, 2016. – 360 с.

821.161.2     Щербак, Ю. Час великої гри. Фантоми 2079 року: другий роман із трилогії «Час» / Юрій Щербак. –  Київ:  А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. – 544 с. – ( Серія «Перлини суч. л-ри»).

821.111     Юн, Н. Сонце також зірка: роман / Нікола Юн. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 256 с.

                            

Книги, подаровані читачами_ 2020 р.

IMG_20200915_180244399_HDR 94(477.82)(092)     Антонюк, А. Життя – як пісня: визначні постаті Волині / Антон Антонюк. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. – 324 с.

94(479.22)     Бобрович, В. Щоденник сотника Устима: повість-спогад / Валерій Бобрович. – Городок: Бедрихів край, 2014. – 200 с.

910.4     Бойчук, М. Мудрість Маклая або Сутність генія – любов / Марія Бойчук. – Київ: Вид-во ТОВ «ВТС ПРИНТ», 2013. – 174 с.

336.14     Бюджетна система: навч. посіб.  / за заг.ред.   Т. А. Говорушко. – Львів: Вид-во «Магнолія 2006», 2014. – 296 с.

821.161.2     Василів-Базюк, Л. В переможеній Німеччині / Любов Василів-Базюк, Петро Слободянюк. – Торонто-Хмельницький, 2019. – 140 с.

821.161.2     Василів-Базюк, Л. Не вір! Борись за Україну…: історична повість / Любов Василів-Базюк. – Чернівці: ВД «Букрек», 2020. – 304 с.

821.161.2     Вельма, М. Життя безкінечне…: нотатки про прожите і пережте / Микола Вельма. – Ковель: ПП Івановський В. М. , 2018. – 96 с.

94(477)’’1933’’     Голодомор-геноцид: термінологія. – Київ: Майстер книг, 2019. – 64 с.

929(477.82)     Горик, Н. Іван Омелянюк: життя за двох / Ніна Горик. – Київ: Ярославів Вал, 2020. – 136 с.

821.161.2     Дзюба, І. М. Спогади і роздуми на фінішній прямій / І. М. Дзюба. – Київ: Криниця, 2008. – 928 с.

821.161.2     Дзюбенко, Н. Андрій Первозванний: роман / Наталя Дзюбенко. – Київ: Гранослов, 1999. – 336 с.

336.76     Еш, С. М. Ринок фінансових послуг: підручник / С. М. Еш. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 400 с.

949(477)     З архівів ВУЧК-ГПУ- НКВД-КГБ: наук. І документальний журнал. № 2(19) 2002 р. – Київ: Сфера, 2002. – 434 с.

949(477)     З архівів ВУЧК-ГПУ- НКВД-КГБ: наук. І документальний журнал. № 1(32) 2009 р. – Київ-Харків: Права людини, 2009. – 304 с.

949(477)     З архівів ВУЧК-ГПУ- НКВД-КГБ: наук. І документальний журнал. № 2(39) 2012 р. – Київ-Харків: Права людини, 2013. – 424 с.

949(477)     З архівів ВУЧК-ГПУ- НКВД-КГБ: наук. І документальний журнал. № 1-2(40-41) 2013 р. – Київ-Харків: Права людини, 2014. – 424 с.

94(477)’’…/ІХ’’     Історія цивілізації. Україна. / упоряд. Михайло Відейко. – Т. І. Відкімерійців до Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.). – Харків: Фоліо, 2019. – 586 с.

378.4     Календар-Довідник: 2018-2019 навчальний рік: НУ « Києво-Могилянська академія». – Київ, 2018. – 190 с. 

355.087.2     Капелани. На службі Богу і Україні / уклад. Тетяна Ковтунович, Тетяна Привалко. – Київ: Укр. ін-т нац. пам’яті, 2019. – 424 с.

IMG_20200915_180851099_HDR94(477)     Конференція Дмитра Штогрина: зб. матеріалів / передмова та упоряд. С. М. Квіта. – Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2020. – 320 с.  

323.1     Кримськотатарський національний рух у 1917-1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб / упоряд. А. Іванець, А. Когут. – Київ:        К.І.С., 2019. – 448 с.

811.161.2     Лемко, І. Цікавинки укрмови / Ілько Лемко. – Львів: Апріорі, 2019. – 180 с.

94(477)’’1933”     Марочко, В. Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору / Василь Марочко. – Київ: вид. Мельник М. Ю., 2020. – 104 с.

323.1     Мирський, Р. Я. Знамениті євреї України / Р. Я. Мирський,   О. Я. Найман. – Київ, 2009. – 96 с.

94(477)’’1933’’     Міфи про Голодомор. – Дрогобич: Коло, 2020. –    68 с.

343.294     Партнерство  релігійних організацій у супроводі суб’єктів пробації та реінтеграції в’язнів: інформ. мат., підготовлені науковцями Інституту кримін.-викон. служби і Пенітенціарної асоціації України. – Київ, 2019. – 120 с.

94(477)(081)     Петлюра, С. Статті. Листи. Документи / Симон Петлюра. Т. V / Симон Петлюра. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І. , 2016. –       632 с.

94(477)(081)     Петлюра, С. Статті. Листи. Документи / Симон Петлюра. Т. ІV / Симон Петлюра. – Київ: ПП Сергійчук М. І., 2006. – 704 с.

021.4     Планета книг: is the best: зб.  сценаріїв бібліоквестів, підготовлених переможцями та учасниками обласного огляду-конкурсу. – Луцьк, 2019. – 92 с.

821.161.2     Поезія, натхненна жінкою: зб. віршів. – Київ: ТОВ «редакція ж-лу «Дніпро», 2016. – 240 с.

94(477)’’1937-1938’’     Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття: невідомі документи з архівів спеціальних служб. Т. 8. Великий терор: польська операція 1937 – 1938. Ч. 2. – Варшава – Київ, 2010. – 1983 с.

94(477)’’1932-1933’’     Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (20 листоп.     2019 р.). – Київ: вид. Мельник М. Ю., 2020. – 312 с.

351.746.1     Радянські органи державної безпеки у 1939- червні 1941 р.: документи ГДА СБ України / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін. Ч. 1. – Київ: ВД «Києво-Могилянська  академія», 2013. – 720 с.

94(477)’’1932-1933’’     Сергійчук, В. В ім’я правди й історичної справедливості або Вимушена післямова до виступу на Міжнародному форумі з Голодомору / Володимир Сергійчук. – Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2020. – 50 с.

94(477)     Сергійчук, В. Етнічні межі і державний кордон України / Володимир Сергійчук. – Київ: ПП Сергійчук М. І. , 2008. – 560 с.

94(477)’’1932-1933’’     Serhiychuk, V. Genocide-holodomor 1932-1933 of Ukrainians / Volodymyr Serhiychuk. – Vyschgorod: PP Serhiychuk M. I., 2018. – 179 c.

616.1/4     Сімейна медицина: у п’яти томах. Т. 1. Внутрішні хвороби. – Київ: Здоров’я, 2005. – 768 с.

616.1/4     Сімейна медицина: у п’яти томах. Т. 2. Дитячі хвороби. Інфекційні хвороби. Основні принципи лікування хворих. – Київ: Здоров’я, 2008. – 736 с.

616.1/4     Сімейна медицина: у п’яти томах. Т. 1. Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування. – Київ: Здоров’я, 2009. – 704 с.

IMG_20200915_181109294_HDR616.12     Сіренко, Ю.М. Гіпертонічна хвороба та артеріальні гіпертензії: довідкове видання / Ю. М. Сіренко. – Київ: Здоров’я, 2009. –        240 с.

94(477)’’1917-1921’’     Смовський, К. Моя служба Батьківщині / Кость Смовський. – Київ: ПП Сергійчук М. І. , 2020. – 348 с.

94(477)’’1932-1933’’     Стасюк, О. Нариси про Голодомор або навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / Олеся Стасюк. – Київ: Вид-во Марка Мельника, 2019. – 216 с.  

94(477.82)     Трофимук, В. Вовчак. Волинська Січ: історико-публіцистичний нарис / Василь трофимук. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2017. – 76 с.

821.161.2     Турівний В. М. Пророкування діда Остапа. Кирик / В. М. Турівний. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – 182 с.

81.146.3     Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник: А – Я / уклад. Л. І. Петрух, І. Головко. – Київ: ВСВ «Медицина», 2015. – 968 с.

94(161.1)     Українці Санкт- Петербурга, Петрограда, Ленінграда… – Вишгород, ПП Сергійчук М. І., 2013. – 710 с.

94(477)(092)     Шухевич у документах радянських органів безпеки (1940-1950). Т. ІІ. – Київ: ПП Сергійчук М. І. , 2007. – 584 с.

      

                                                             Серпень 2020 р.

IMG_20200904_112955963_HDR

94(477)’’1942’’     Альманах Товариства вояків УПА ім. ген.-хор. Романа Шухевича – «Тараса Чупринки» в ЗСА. Кн. 3. 2001 – 2015. – Нью-Йорк – Львів, 2018. – 536 с.

94(477)’’1944-1947’’     Бохно, М. Ще дещо про українське підпілля на Закерзонні 1944-1947 / Михайло Бохно. – Торонто – Львів, 2018. – 360 с.

94(477)(092)     Вінцковський, Т. Іван Митрофанович Луценко (1863-1919): український націєтворець / Тарас Вінцковський, Олександр Музичко. – Київ: Гамазин, 2013. – 352 с.

IMG_20200904_11360201094(477.82)     Їхні зорі не згасли:  – Ковель, 2020. – 158 с.

     Книга присвячена мужнім синам – героям Ковельщини, які полягли на Сході України, захищаючи наш мир і спокій.

821.161.2     Кобилянська, О. Зібрання творів: у 10 т. Т. Повісті / Ольга Кобилянська. – Чернівці: Букрек, 2019. – 492 с.

94(477)’’1942’’      Ковальчук, В. Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941 – 1944 рр.) / Володимир Ковальчук. – Торонто – Львів: вид-во «Літопис УПА», 2006. – 512 с.

94(477)’’1943’’     Літопис УПА. Нова серія. Т. 8. Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля 1944-1946: документи і матеріали. – Київ – Торонто, 2006. – 1447 с.

94(477)’’1943’’     Літопис УПА. Нова серія. Т. 11. Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО «Заграва», «Турів», «Богун» (серпень 1942 – грудень 1943 рр.): документи. – Київ – Торонто, 2007. – 846 с.

94(477)’’1943’’     Літопис Української Повстанської Армії. Т. 1. Волинь і Полісся. Німецька окупація. Кн. 1. Початки УПА; документи й матеріяли. – Торонто: Вид-во «Літопис УПА», 1989. – 256 с.

94(477)’’1943’’     Літопис Української Повстанської Армії. Т. 2. Волинь і Полісся. Німецька окупація. Кн. 2. Бойові дії УПА. – Торонто: Вид-во «Літопис УПА», 1990. – 260 с.

94(477)’’1943’’     Літопис Української Повстанської Армії. Т. 21. УПА в світлі німецьких документів: червень 1941 – травень 1943 / під. ред. П. Потічного. – Торонто: Вид-во «Літопис УПА», 1991. – 271 с.

94(477)’’1943’’     Літопис Української Повстанської Армії. Т. 23. Медична опіка в УПА / під. ред. М. Ріпецького. – Львів – Торонто: Вид-во «Літопис УПА», 1992-1993. – 477 с.

821.161.2     Мікула, О. Юкрай: зб. оповідань для підлітків і молоді / Олена Мікула. – Київ: Світло на Сході, 2018. – 256 с.

821.161.2     Оринчак, І. Почерк нащадка угринів: вірші / Іван Оринчак. – Ковель: ПП Івановський В. М. , 2020. – 304 с.

821.161.1     Піліп’юк, А. Хроніки Якуба Вендровича / Анджей Піліп’юк. – Київ: Гамазин, 2013. – 272 с.

94(477.82)     Реабілітовані історією. Волинська область. Кн. 4. – Луцьк: Вежа – Друк, 2019. – 568 с.

 

 

Травень – 2020

IMG_20200522_111315

 821.161.2     Бабкіна, К. Мій дід танцював краще за всіх: оповідання / Катерина Бабкіна. – Київ: ВД «Комора», 2019. – 144 с.

808.51     Борг, Д. Мистецтво говорити: таємниці ефективного спілкування / Джеймс Борг. – Харків: Фабула, 2020. – 304 с.

821.161.2     Бурлака, О. Поцілунок був не останній: повість / Оксенія Бурлака. – Київ: ВЦ «Академія», 2019. – 160 с.

821.111(73)     Вайт, К. Будинок на вулиці Тредд / Карен Вайт. – Харків: Віват, 2020. – 432 с. – (Серія «Художня література»).

821.162.1     Вишневський, GRAND готель: роман / Януш-Леон Вишневський. – Київ: Рідна мова, 2017. – 304 с. – (Серія «Сучасний польський роман»).

821.161.2     Вільчинський, О. Віагра для мера: актуальний роман / Олександр Вільчинський. – Тернопіль: Богдан, 2019. – 232 с.

821.161.2     Волинська, О. Повелителька ліхтарів: роман / Олена Волинська. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. –   240 с.

821.133.1     Вуяр, Е. Конкістадори: роман / Ерік Вуяр. – Харків: Фабула, 2019. – 384 с.

IMG_20200522_111354821.111     Галбрейт, Р. Убивчий білий: роман / Роберт Галбрейт. – Київ: КМ-Букс, 2020. – 704 с.

821.111(73)     Гармел, К. Солодкі чари забуття: роман / Крістін Гармел. – Харків: Віват, 2019. – 400 с. – (Серія «Художня література»).

821.111     Гарріс, Д. П’ять четвертинок апельсина: роман / Джоан Гарріс. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 352 с.

821.111(73)     Гіффін, Е. Усе, чого ми бажали: роман / Емілі Гіффін. – Харків: Віват, 2019. – 320 с. – (Серія «Художня література»).

821.162.1     Гнатко, Д. Гніздо Кажана: роман / Дарина Гнатко. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 336 с. 

821.113.5     Горст Й. Л. Потайна кімната: роман / Йорн Лієр Горст. – Київ: Нора-Друк, 2019. – 400 с. – (Серія «Морок»).

821.161.2     Дзюба, С. Заборонений. Історія життя і боротьби Василя Стуса: роман / Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов. – Харків: Фабула, 2019. – 176 с.

821.161.2     Дурунда, Н. Зрада: роман / Наталія Дурунда. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 224 с.  

94(477)’’1942-1960’’     «Зродились ми великої години…». ОУН і УПА: бібліотека «Історичної правди» / упор.  Вахтанг Кіпіані. – Харків: Віват, 2019. – 304 с. – (Серія «Історія та політика»).

821.161.2     Клименко, О. «Вирівнювання» Збруча. Пальпація: роман-хроніка: у 3 кн. Кн. 1 / Олег Клименко. – Тернопіль: Богдан, 2019. –   416 с.

658.152     Кремадес, А. Мистецтво фандрейзингу: як приваблювати інвесторів, укладати угоди, та інші речі, які необхідно знати підприємцю / Алехандро Кремадес. – Харків: Фабула, 2019. – 208 с.

821.512.161     Кулін, А. Останній потяг до Стамбула: роман / Айше Кулін. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 384 с.

821.133.1     Кундера, М. Безсмертя: роман / Мілан Кундера. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 360 с.

821.133.1     Леві, М. Між небом і землею: роман / Марк Леві. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 240 с.

821.161.2     Лешко, З. Серце не обдуриш: роман / Зоряна Лешко. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 240 с.

821.111(73)     Ліппінкотт, Р. За п’ять кроків до кохання: роман / Рейчел Ліппінкотт, Міккі Дотрі, Тобіас Яконіс. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 240 с.

 025.45     Лобановська, І. Г. Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації: практ. посіб. / Інна Георгіївна Лобановська. – Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. – 105 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

821.161.2     Любов така. Віч-на-віч: проза. – Київ: ВЦ «Академія», 2017. – 224 с.

821.111     Мак-Каллоу, К. Янголятко: роман / Коллін Мак-Каллоу. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 336 с. 

821.111     Маршалл, Л. Запит на дружбу: роман / Лора Маршалл. – Харків: Віват, 2019. – 384 с. – (Серія «Художня література»).

821.111     Мойєс, Д. Подаруй мені зірку: роман / Джоджо Мойєс. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 400 с.

821.111     Морган, С. Як зберегти таємницю: роман / Сара Морган. – Харків: Віват, 2019. – 384 с. – (Серія «Художня література»).

821.161.2     Новік, А. Аномалія: роман / Андрій Новік. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 384 с.

821.134.2     Перес-Реверте, А. Єва: роман / Артуро Перес-Реверте. – Харків: Фабула, 2019. – 400 с.

821.134.2     Перес-Реверте, А. Фалько: роман / Артуро Перес-Реверте. – Харків: Фабула, 2019. – 288 с.

821.161.2     Печорна, О. Химерниця: роман / Олена Печорна. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 384 с.

821.111     Пратчетт, Т. Батько Вепр: роман / Террі Пратчетт. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2019. – 408 с. – (Цикл «Смерть»).

821.111     Пратчетт, Т. Відьми за кордоном: роман / Террі Пратчетт. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2019. – 368 с. – (Цикл «Відьми»).

 821.111     Пратчетт, Т. Озброєні: роман / Террі Пратчетт. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 424 с. – (Цикл «Варта»).

821.161.2     П’янкова, Т. Чужі гріхи: роман / Тетяна П’янкова. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 240 с.

821.161.2     Сайко, О. Забута мелодія: роман / Оксана Сайко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 272 с.

821.161.2     Талан, С. Когда прошлое впереди: роман / Светлана Талан. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. – 224 с.

821.133.1     Фере-Флері, К. Дівчина, яка читала в метро: роман / Крістін Фере-Флері. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 160 с.

821.161.2     Фіалко, Н. Шукачі земного раю: роман / Ніна Фіалко. – Тернопіль: Богдан, 2019. – 320 с.

821.112.2     Фітцек, С. Терапія: роман / Себастіан Фітцек. – Харків: Віват, 2020. – 256 с. – (Серія «Художня література»).

821.133.1     Фоенкінос, Д. До краси: роман / Давід Фоенкінос. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 256 с.

159.922     Хей, Л. Мудрість жінки / Луїза Хей. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 156 с.

821.161.2    Червоноока, А. Божена: роман / Аліна Червоноока. Тернопіль: Богдан, 2019. – 280 с.

159.9     Шефер, Д. Як здобути прихильність людей і навчитися впливати на них: рекомендації колишнього агента ФБР / Джек Шефер, Марвін Карлінс. – Харків: Віват, 2019. – 304 с. – (Серія «Саморозвиток»).

 

Січень – 2020 IMG_20200130_132328

821.161.2     Білоцерківець, Н. Ми помрем не в Парижі: вибр. вірші / Наталка Білоцерківець. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 240 с.

005.8     Бланк, С. Священна книга стартапера: як збудувати успішну компанію / Стів Бланк, Боб Дорф. – Київ: Наш формат, 2019. – 512 с.

821.111(73)     Бредбері, Р. Все літо наче ніч одна: 100 оповідань. Т. 2: у 2-х кн. Кн. 1 / Рей Бредбері. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2019. – 544 с.

821.111(73)     Бредбері, Р. Все літо наче ніч одна: 100 оповідань. Т. 2: у 2-х кн. Кн. 2 / Рей Бредбері. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2019. – 480 с.

821.111(73)     Бредбері, Р. Зелені тіні, Білий Кит: роман / Рей Бредбері. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2019. – 352 с.

821.111(73)     Бредбері, Р. Трилогія смерті: Смерть – діло самотнє. Цвинтар для божевільних. Нехай усі уб’ють Констанс / Рей Бредбері. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2019. – 632 с.

81     Булаховський, К. А. Цікаве мовознавство / К. А. Булаховський. – Львів: Апріорі, 2019. – 200 с.

75     Бюттнер, Н. Ієронім Босх. Видіння і кошмари / Нільс Бюттнер. – Харків: Фабула, 2019. – 144 с., іл.

IMG_20200130_132358

821.161.2     Гаврош, О. Донос: роман / Олександр Гаврош. – Київ: ВЦ «Академія, 2019. – 176 с. – (Серія «Афтографи часу»).

821.161.2     Гербіш, Н. Теплі історії до кави / Надійка Гербіш. – Київ: Брайт Букс, 2019. – 168 с.

821.112.2     Гете, Й. В. Вибіркові спорідненості / Йоганн Вольфганг фон Гете. – Львів: ТОВ «Література та мистецтво», 2019. – 200 с.

821.111     Дойл, А. Шерлок Голмс: повне видання у 2-х т. Т. 2 / Артур Конан Дойл. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 720 с.

821.161.2     Дочинець, М. В’язень замку Паланок / Мирослав Дочинець. – Львів: Література та мистецтво. – 386 с.

028     Камп, П. Прорив у швидкості читання: книжка за день – це реальність / Пітер Камп. – Київ: Наш формат, 2018. – 336 с.

821.111(73)     Капоте, Т. Сніданок у «Тіффані»: короткий роман / Трумен Капоте. – Київ: «Комубук», 2018. – 160 с.

IMG_20200130_132255

821.111     Керролл, Л. Полювання на Снарка: поемагонія у восьми сказах / Льюїс Керролл= The hunting of the snark: an Agony in Fight Fits. – Київ: Laurus, 2019. –  112 с.

821.161.2.09     Коломієць, Р. Гнат Хоткевич / Ростислав Коломієць. – Харків: ТОВ «Сиция», 2019. – 121 с.

94(477)(092)     Коляда, І. Богдан Хмельницький / Ігор Коляда. Походи Богдана Хмельницького / Юрій Сорока. – Харків: ТОВ «СИЦИЯ», 2019. – 224 с.

821.162.1     Лем, С. Голем XIV: роман / Станіслав Лем. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2018. – 168 с. – (Серія «Горизонти фантастики»).

821.162.1     Лем, С. Голем XIV: роман / Станіслав Лем. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2018. – 168 с. – (Серія «Горизонти фантастики»).

821.162.1     Лем, С. Мир на Землі: роман / Станіслав Лем. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2018. – 168 с. – (Серія «Горизонти фантастики»).

821.162.1     Лем, С. Розповіді про пілота Піркса: цикл оповідань / Станіслав Лем. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2018. – 480 с. – (Серія «Горизонти фантастики»).

821.162.1     Лем, С. Футурологічний конгрес: роман / Станіслав Лем. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2018. – 144 с. – (Серія «Горизонти фантастики»).

821.162.1     Лем, Т. Лемові леми: колотнечі з приводу всесвітнього тяжіння / Томаш Лем. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2018. – 736 с. – (Серія «Лемові леми»).

115     Мюллер, Р. Фізика часу: усе відбувається зараз / Річард Мюллер. – Київ: Наш формат, 2019. – 344 с.

821.111     Орвелл, Д. Колгосп тварин: казкова повість / Джордж Орвелл. – Київ: Вид-во Жупанського, 2019. – 120 с. – (Серія «Майстри світової прози»).

821.111     Орвелл, Д. 1984: роман / Джордж Орвелл. – Київ: Вид-во Жупанського, 2019. – 320 с. – (Серія «Майстри світової прози»).

929.6     Панченко, В. Старовинні герби українських міст / Володимир Панченко. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 384 с.

323.2     Портников, В. Дзвони Майдану / Віталій Портников. – Харків: Акта, 2018. – 516 с.

572.1     Райх, Д. Хто ми такі?: походження людини крізь призму ДНК / Девід Райх. – Київ: Наш формат, 2019. – 368 с.   

141     Сенека, Л. Діалоги Луцій Анней Сенека. – Львів: Апріорі, 2019. – 320 с.

821.161.2     Содомора, А. Сльози речей: новели, образки, медитації / Андрій Содомора. – Львів: ЛА «Піраміда», 2019. – 172 с.

391     Стельмащук, Г. Українське народне вбрання / Галина Стельмащук. – Львів: ТОВ «Література та мистецтво», 2019. – 256 с.

821.111     Стівенсон, Р. Викрадач тіл та інші загадкові історії / Роберт Луїс Стівенсон, Олкотт Луїза Мей. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2019. – 136 с.

51     Строгац, С. Екскурсія математикою: як через готелі, риб, камінці і пасажирів зрозуміти цю науку / Стівен Строгац. – Київ: Наш формат, 2019. – 256 с.

811.161.2     Терлак, З. Українська мова для початківців / Зеновій Терлак, Олександра Сербенська. – Львів: Апріорі, 2019. – 268 с.

821.111(73)     Фіцджеральд, Ф. С. The Great Getsby = Великий Гетсбі / Ф. Скотт Фіцджеральд. – Київ: Знання, 2019. – 269 с., англ. і укр. мовами.

821.111(73)     Фіцджеральд, Ф. С. Загадкова історія Бенджаміна Баттона: оповідання / Ф. Скотт Фіцджеральд. – Київ: Вид. група КМ-БУКС, 2018. – 448 с.

821.111(73)     Фіцджеральд, Ф. С. Пірат несходжених морів та інші історії /  Ф. Скотт Фіцджеральд. – Київ: Знання, 2018. – 206 с. – (American Library).

321     Фукуяма, Ф. Витоки політичного порядку: від прадавніх часів до Французької революції / Френсіс Фукуяма. – Київ: Наш формат, 2019. – 576 с.

321     Фукуяма, Ф. Політичний порядок і політичний занепад: від промислової революції до глобалізації демократії / Френсіс Фукуяма. – Київ: Наш формат, 2019. – 608 с.

94(477)”1569/1769”     Чухліб, Т. Магнат, Козак і Гайдамака: боротьба за владу Русі-України з Короною Польською (1569-1769) / Тарас Чухліб. – Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2018. – 256 с. – (Серія «Міжнародна історія України»).  

573     Шубін, Н. Риба всередині нас: мандрівка 3,5-мільярдною історією людського тіла / Ніл Шубін. – Київ: «Комубук», 2018. – 280 с.

821.161.2     Щербак, Ю. Час смертохристів: міражі 2077 року: перший роман із трилогії «Час» / Юрій Щербак. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 488 с. – (Серія «Перлини сучасної літератури»).

75     Юнгер, М. Пікассо: живопис, що шокував світ / Майлз Дж. Юнгер. – Харків: Фабула, 2019. – 448 с.

 

 

 

Коментарі закриті.