“Збагни її безмежжя духу”

“Збагни її безмежжя духу”

25 лютого –  150 років від дня народження Лесі Українки

*  *  *

                                                  “Леся Українка  абсолютно геніальна людина”

Ліна Костенко 

(з виступу 7 лютого 2011р. на творчому вечорі в Харківському театрі)

*  *  *

«Інтелект, поетична інтуїція, глибока ніжність жіночої психіки, сильна творча воля, орлиний лет душі, яка уміє відмежувати себе від життєвої торговиці і без галасу створити собі образ вищої людини, вільної людини, – оте все сплелося в творчості Лесі Українки в одну гармонійну цілість».

Микола Євшан, український літературний критик, перекладач

Леся Українка (справжнє ім’я: Лариса Петрівна Косач-Квітка; 13 (25) лютого 1871,Новоград-Волинський — †19 липня (1 серпня) 1913, Сурамі, Грузія) — українська письменниця, перекладач, культурний діяч. Писала у найрізноманітніших жанрах: поезії, ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. Також працювала в ділянці фольклористики (220 народних мелодій записано з її голосу) і брала активну участь в українському національному русі.

Відома завдяки своїм збіркам поезій «На крилах пісень» (1893), «Думи і мрії» (1899), «Відгуки» (1902), поем «Давня казка» (1893), «Одно слово» (1903), драм «Бояриня»(1913), «Кассандра» (1903-07), «В катакомбах» (1905), «Лісова пісня» (1911) та ін.

10 вражаючих фактів про Лесю Українку, які мало кому відомі

У багатьох її віршах часто повторюються два слова: “крила” і “пісня”. Може бути, від того, що найдужчою мрією її завжди було злетіти, переборюючи окови слабкого тіла, а рядки її віршів, наповнені м’якими і сумними наспівами рідної землі, де б вона не знаходилася: під жарким сонцем Єгипту, чи сірим і дощовим небом Німеччини чи на березі Середземного моря в Греції…

Видання творів Лесі Українки з фонду читальної зали бібліотеки:

1 2 3 4 5

1. Українка Леся. Твори. – К:Дніпро, 2000. – 632с.

До видання увійшли вибрані вірші, поеми та драматичні твори Лесі Українки (1871 —1913) — геніальної поетеси і дра­матурга, класика української літератури. За словами першого Президента України М. С. Грушевського, «глибоко національ­на в своїй основі, всім змістом своїм зв’язана нерозривно з жит­тям свого народу, з переживаннями нашої людини в теперіш­ню добу, ця творчість переводила їх на грунт вічних вселюд­ських змагань і зв’язувала з одвічними переживаннями люд­ськості».

2. Українка Леся . Горить моє серце./Передмова Т. Сергійчука. — К.: ВАТ “Видавництво “Київська правда”, 2004. — с. 464.

До запропонованої читачеві книжки ввійшли вірші та поеми Лесі Українки, великої української поетеси, чия літературна спадщина є невід’ємною, обсяговою і потужною частиною духовної скарбниці нашого народу, повноцінною складовою всього світового красного письменства.

Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціально значущих видань.

3. Українка Леся. Оргія: Драматичні поеми. — К.: Видавництво С.Павличко “Основи”, 2001. — 772 с.

До збірки з серії «Аристократи духу» ввійшли драматичні поеми Лесі Українки: «Блакитна троянда», «Кассандра», «У пущі», «На полі крові», «Лісова пісня», «Адвокат Мартіан», «Камінний господар», «Оргія», «Бояриня».

4. Співачки зорі провідної: Леся Українка, Марія Конопницька: Вірші/Упоряд. та пер. Я. Павлюк. — К.: Голов спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. — 184 с.: портр. — (Джерела духовності). — Пол., укр.

Збірка поетичних творів видатних поетес: української — Лесі Українки та польської — Марії Конопницької і переклади відповідно польською та українською мовами сучасної української поетеси.

5. Українка  Леся. Одержима: Вибрані драми / Упоряд. В. Агеєва. — К.: Факт, 2008. — 416 с.

Пропонований читачеві том представляє вершинні дра­ми Лесі Українки. Саме ці тексти дають змогу відчути, ос­мислити її художній світ, найглибинніші поетичні прозріння й осяяння геніальної авторки, з якої кінець кінцем знято Кассандрине прокляття бути непочутою своїм народом. Літературно-художнє видання.

Література про життя та творчість Лесі Українки

12345

1.Леся Українка і сучасність: Зб. наук. праць – Т.2 – Луцьк: Волинська обл. друкарня. 2005. – 598с.

У збірнику представлено широкий спектр історико-літературних і теоретичних досліджень, присвячених вивченню художньої своєрідності та рецепції творчості Лесі Українки, а також нові документи і матеріали про родину Косачів. Для філологів, студентів, усіх, хто цікавиться літературознавчою наукою.

2. Леся Українка: доба і творчість: зб. наук. пр. і матеріалів: у 3 т. /упорядник Н. Г. Сташенко. – Луцьк: Водин. нац. ун.-т ім. Лесі Українки, 2009. – Т. 1. – 324 с.

У першому томі видання провідними науковцями та краєзнавцями аналізується біографічний, літературний, мистецький, політичний контексти творчості славетної письменниці, науково-критична рецепція її доробку. Для студентів, викладачів, науковців, усіх шанувальників творчості Лесі Українки.

3. Скупейко Л.І. Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки. — К.: “Фенікс”, 2006. – 416 с.

У монографії досліджуються питання міфопоетики “Лісової пісні”. На основі аналізу художньо-образної системи, композиції, хронотопу, основних мотивів автор пропонує оригінальне тлумачення драми- феєрїї Лесі Українки. Залучено значний фольклорно-міфологічний, теоретико-літературний та текстологічний матеріал. Для науковців і широкого кола читачів.

4. Мірошниченко Лариса. Над рукописами Лесі Українки: Нариси з психології творчості та текстології. – Київ, 2001 – 263с.

Монографію присвячено мало розробленій і цікавій темі літературознавства – психології творчості крізь призму руко­писного тексту.Комплексне, системне вивчення рукописів Лесі Українки дозволило авторові максимально наблизитися до осягнення психології творчості письменниці, простежити генезу творчої думки й почуття, усвідомити в загальних рисах індивідуальну природу особистості письменниці та її творчого процесу.

5. Скоклюк Степан. Нечімле. – Луцьк: Надстир’я. 2004.

В  Нечімлому, що оповите дивними легендами, б’ є вічне і невмируще джерело «Лісової пісні». Тут кожна стежи­на, деревце, кущик калини нагадує про юну Лесю, яка бага­то років тому зачаровано споглядала красу урочища. Автор повісті намагається дослідити первинні вито­ки «Лісової пісні», загадкове зародження цієї безсмертної квітки світової літератури, яка полонить своєю поетич­ністю, ніжністю не одне покоління. Повість стане у пригоді тим, хто прагне пізнати таємниці лісового урочища, дізнатися, як і на якому ґрунті виростають такі неперевершені поетичні дивоцвіти. Повість «Нечімле » —глибоко лірична, написана яск­равою, барвистою мовою.

678910

6. Народні мелодії з голосу Лесі Українки записав і упорядив Климент Квітка.

Видання здійснене до 135-ї річниці від дня народження Лесі Українки. Фототипічне видання книги із фондів Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки.

7. Піснею народною натхнені (Творча співпраця Лесі Українки та Климента Квітки): Матеріали. Статті. Дослідження – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2006- 144 с.

До видання увійшли різноманітні матеріали (листи, рецензії, статті, дослідження), що стосуються історії запи­сування ї публікації Лесею Українкою та Климентом Квіткою народних пісень і мелодій до них. Висвітлено ета­пи формування збірника „Народні мелодії. З голосу Лесі Українки записав і упорядив Климент Квітка”, його зна­чення для української культури. Дня широкого кола читачів.

8. Костенко  Анатоль.  Леся Українка / Упоряд. В. П. Сичевський: — К: А.С.К., 2006. — 512 с. — (Життя видатних людей).

Книга розповідає про долю і звитягу Лесі Українки — людини надзвичайної навіть серед рівних їй за геніальністю. Уявлення про багатогранність легендарної постаті дає вдале поєднання відомої повісті Анатоля Костенка з листами та іншими документальними матеріалами, пов’язаними із життям і творчістю великої поетеси. Книга розрахована на широке коло читачів.

9. Кармазіна Марія.  Леся Українка. — К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2003. — 416 с.; іл.

Книжка присвячена геніальній українській письменниці Лесі Ук­раїнці (1871-1913). На основі документальних матеріалів висвітлюється непростий життєвий і творчий шлях Лесі Українки, суперечливий процес її ста­новлення як української письменниці в умовах імперської дійсності. Книжка — це спроба відтворити гаму душевних переживань, духовних та інтелектуальних шукань Лесі Українки, збагнути сутність складних життєвих колізій, в які потрапляли герої її творів. Розрахована на тих, кого цікавить розмаїта проблематика національного минулого, зокрема питання становлення української інтелектуальної еліти.

10. Огнєва Олена. Східні стежини Лесі Українки (Статті та матеріали).- Луцьк: Волинська книга. 2007.- 236с.

Книга містить твори Лесі Українки на східні сюжети, її переспіви Рігведи та давньоєгипетських ліричних пісень, переклади віршів поетеси китайською, та­джицькою, татарською, грузинською мовами, а також статті, що присвячені їм, у супроводі ілюстрацій. Видання розраховане на літературознавців, культурологів, істориків, а також тих, хто цікавиться проблемами Сходу в творчій спадщині Лесі Українки.

1112131415

11. Забужко О. Українка в конфлікті міфології. — К.: Факт, 2007. — 640 с. з іл.

Нова книжка провідної української письменниці, підсумковий плід її багаторічних роздумів — це вражаюча інтелектуальна подорож крізь віки, культури й конфесії в пошуках “України, яку ми втратили”. Аристократка і єретичка, спадкоємиця древнього лицарського роду, ця найвидатніша з українок залишилася незрозумілою в радянській Україні і майже незнаною широкій публіці в Україні незалежній. Чому? Ця книга про наше сьогодення – про те, як жорстоко ми розплачуємося за втрату і забуття багатовікової лицарської культури…

12.  Леся Українка та родина Косачів в екслібрисі. –  І серпня 2003 р. с.Колодяжне, Волинська область.

Каталог виставки творчих робіт переможців та учасників Міжнародного конкурсу книжкових знаків, приуроченого 90-річчю пам’яті Лесі Українки та 55-річчю Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки. І серпня 2003 р. с.Колодяжне, Волинська область.

13 . Колодяженські пісні з рукописного зошита в записах Лесі Українки і Ольги Косач.- Луцьк, 2006.-154с.

До рукописного зошита входять унікальні записи українських народних пісень, зроблені Лесею Українкою та її сестрою Ольгою Косач в с. Колодяжне на Волині у 90-х роках XIX ст. Вони є цінними першоджерельними матеріалами для історії українського фольклору і фольклористики, для глибшого проникнення в творчу лабораторію Лесі Українки. Видання адресоване філологам, етнографам, фольклористам, усім, хто цікавиться народною творчістю і творчістю Лесі Українки.

14. Гоян Я. П. «Милий, ти душу дав мені…»: Про «Лісову пісню» Лесі Українки: Есе.— К.: Веселка, 2006.—55 с.— (Урок л-ри).

Видання знайомить з есе лауреата Шевченків ської премії Яреми Гояна про перлину української літератури драму-феєрію Лесі Українки «Лісова пісня».

15. Чіп Наталя,  Веремєєва Ірина. Леся Українка. Сюжети з життя: Фотокнига. -ТОВ “Спалах”, 2001.

Фотокнига “Леся Українка. Сюжети з життя” – це нова цікава розповідь про всесвітньо відому українську поете­су, її життя, коло її близьких та друзів, середовище, що живило і надихало її талант. Розповіді Лесиної сестри Ольги Косач-Кривинкж з її рунтовного нью-йоркського видання “Леся Українка. Хро­нологія життя і творчосте” (ще не виданого в Україні), листування молодшої сестри Ізидори Косач-Борисової з науковцями київського Музею Лесі Українки дозволяють читачеві максимально наблизитись до Постаті геніальної поетки. поринути в часі у світ її дум і мрій… Книга, побудована на оригінальних документах та фо­тознімках з фондів Музею, становить інтерес для нау­ковців, викладачів української літератури, студентів гу­манітарних вузів, учнів, широкого кола читачів.

1617 181920

16.Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині: Наук. зб.- Луцьк. 2009.

У науковому збірнику опубліковані доповіді і повідомлення науковців, краєзнавців, архівних, музейних та освітніх працівників з питань дослідження життя та діяльності відомої української письменниці, вченого, етнографа та громадського діяча Олени Пчілки (Ольги Петрівни Косач, 1849-1930), виголошені на Всеукраїнській історико-краєзнавчій науковій конференції в мЛуцьку та с.Колодяжному ЗО червня -1 липня 2009 року з нагоди 160-річчя від дня її народження і 60-річчя з часу створення Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки. Окремий розділ присвячений дослідженням життя і творчості Лесі Українки та родини Косачів. В додатку подано ряд матеріалів І та II обласних краєзнавчих літературно-педагогічних читань (2004,2006 рр.). Конференція проведена в рамках Регіональної програми розвитку культури, мистецтв та туризму у Волинській області на період 2006-2010 рр.

17. Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури: Наук. зб. – Луцьк. 2009.

У науковому збірнику, присвяченому 135-річчю від дня народження Лесі Українки, опубліковані доповіді і виступи учасників III Всеукраїнської науково-практичної конференції „Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури”, яка відбулась в Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки 24-25 лютого 2006 року. Науковці, музейні та бібліотечні працівники, освітяни, краєзнавці з різних міст України діляться своїми напрацюваннями та дослідженнями життя і творчості Лесі Українки, родини Косачів, збереження та пошанування їх пам’яті. Збірник видано за сприяння Волинської облдержадміністрації, Волинської обласної ради та управління культури і туризму в рамках Обласної програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року.

18. Гоць П. Н. Дорога до Лесі: Поезії / Ред. aкад. О. Семкович; фотоіл. та худ. оформ. авт. книги. — Ковель, 2004. — 144 с. з іл.

Поетична книга “Дорога до Лесі” писалась упродовж чотирьох десятиріч. Автор неодноразово приїздив до міста Новограда-Волинського, де народилась Леся, спілкувався з багатьма людьми, вивчав різноманітні матеріали про поетесу, а також побував у багатьох інших містах і селах, де жила і які відвідувала Леся. “Дорога до Лесі” — це збірка окремих творів, написаних у Новограді-Волинському і Луцьку, Ковелі і Колодяжному, Києві і Чернівцях, Львові і Одесі, Тбілісі і Сурамі. В поезіях автора — основні віхи життя і творчості великої української поетеси. Книга удостоєна Премії ім. Лесі Українки Житомирського обласного відділення Українського фонду культури.

19. Мґр. Павлина Андрійчук-Данчук. НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ «БОЯРИНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ. – Джерзі Ситі, Ню Джерзі • 2007.

“В цій праці моєю метою є зупинитись та обґрунтувати один з найголовніших аспектів у драматичній поемі “Бояриня” Лесі Українки, особливо підкреслити національне питання, яке ще до сьогоднішнього дня українські критики й дослід­ники не утвердили і не дали наукового визначення появленні драматичної поеми “Бояриня” та не дослідили і не поставили на висоту національного питання в цій драмі.”

20. Родина Косачів і Волиняни. О.Ф. Ошуркевич  – записи, впорядкув; вступна стаття і примітки. Рецензент доктор філологічних наук О. О. Рисак.- 2002.

Що ми знаємо про родину Косачів? Який слід лишила вона в духовному житті, пам’яті волинян? Про це йдеться у спогадах, переказах, що їх протягом останніх десятиліть записав на Волинському Поліссі Олекса Ошуркевич. Видання розраховане на науковців, педагогів, на широке студентської та учнівської молоді, усіх тих, хто займається вченням життєпису славетної родини, зокрема її найвідоміших  представників – Олени Пчілки, Лесі Українки.

“Кожна українська дівчина, кожна українська жінка нехай має перед собою за приклад великий життєвий подвиг, що його зробила Леся Українка.
Вона перемогла всі хвороби, всі труднощі, всі переслідування і дала своєму народові та всьому світові так багато краси і сили, що заслужила собі нині на вінок безсмертя! Будьмо ж горді за Лесю Українку – велику дочку, слугу і провідницю українського народу!
Вчимось у неї перемагати труднощі і не забуваймо її гасла:

Вставай, хто живий, в кого думка повстала –
Година для праці настала!”

(с) За виданням:
Мазур В. Ми плекали віру у визволення України. Л., 2000, с. 40-44

Коментарі закриті.