«Його благословила доля славою навіки»

9 березня – 204 роки з дня народження Т.Г.Шевченка

2Його ім’я стало символом України.

Його називають провісником нового життя, народним пророком, титаном духу, який уболівав за долю рідного народу, тому й залишив нащадкам духовний заповіт, що передається із покоління в покоління, від роду до роду.

Духовну велич і красу українського слова він підніс на найвищу височінь. Тарас Шевченко був, є і навіки залишиться найголовнішою особистістю у становленні нашої держави.

  • “Шевченко цілком заслуговує на почесті, якими оточується. Він був більше, ніж українець — він був державним мужем і громадянином світу. Він був більше, ніж поет — він був хоробрим войовником за права і волю людей”. (Ліндон Джонсон, президент США)
  • “Можна викинути всі демократичні нотки з його творів (та цензура довго так і чинила) — і Шевченко залишиться тим, чим створила його природа: сліпучим прецедентом, що не дозволяє українству відхилитися від шляху національного ренесансу”. (Володимир Жаботинський, «Урок ювілею Шевченка», 1911)

Розділ 1. Слово – святої правди голос новий

Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється – ожива,

Як їх почує!.. Знать, од Бога

IMG_20200304_170259   Шевченко, Т. Повне зібрання творів у 12-ти томах. / Тарас Шевченко. – Київ: Наук. думка, 2001-2014.  

Т. 1: Поезія 1837-1847. – 2001. – 784 с., портр.

Т. 2: Поезія 1847-1861. – 2001. – 784 с., портр.

Т. 3: Драматичні твори. Повісті. – 2003. – 592 с., портр.

Т. 4: Повісті. – 2003. – 600 с., портр.

Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южноруссий». Записи народної творчості. – 2003. – 496 с., портр.

Т. 6: Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи складені  Т. Шевченком або за його участю. – 2003. – 632 с., портр.

Шевченко. Т. Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Тарас Шевченко. – Київ: Мистецтво, 2007. – 608 с., іл.

Шевченко, Т. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ: Всеукр. тов-во «Просвіта» ім. Т. Шевченка, 1993. – 512 с.

Шевченко, Т. Кобзар / з поясненнями і примітками д-ра Василя Сімовича; за ред. д-ра Ярослава Рудницького. – 2-е виправлене і поширене видання / Тарас Шевченко. – Вінніпег, 1960. – 431 с.

Szewczenko, T. Kobziarz / Taras Szewczenko. – Львів: Світ, 2013. – 408 с.

Шевченко, Т. Світ Правди засвітить Кобзар / Тарас Шевченко. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 448 с. – Репр. відтворення празького вид. 1941 р. – Львів: Апріорі, 2014. – 376 с., іл.

Шевченко, Т. Три літа / Тарас Шевченко; вступ. ст. М. Жулинського. – Київ: Либідь, 2013. – 376 с.

Розділ 2. Геній Віри і Любові

Мені ж, мій Боже, на землі

Подай любов, сердечний рай!

І більш нічого не давай!

IMG_20200304_170212Шевченко, Т. Повне зібрання творів у 12-ти томах. / Тарас Шевченко. – Київ: Наук. думка, 2001-2014. 

Т. 12: Літопис життя Тараса Шевченка (за Петром Журом). Документи, покажчики. – 2014. – 544 с., портр.

Єнджеєвич, Є. Українські ночі або родовід генія: біографічний роман про Шевченка / Єжи Єнджеєвич. – Торонто, 1980. – 653 с.

Згадай мене, брате!: Тарас Шевченко в контексті свого часу /  авт.-упоряд. Ю. Іванченко. – Київ: Парлам. вид-во, 2018. – 432 с.  

Сверстюк, Є. Шевченко понад часом: есеї / Євген Сверстюк. – Луцьк: Терен, 2011. – 276 с.

Симоненко, Р. Г. Тарас Шевченко та його доба: док.-хрестом. висвітлення життя й діяльності видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки,                 М. П. Драгоманова. У 3-х т. Т. 1 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко; худож.-оформлювач О. М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – 495 с., іл.

Симоненко, Р. Г. Тарас Шевченко та його доба: док.-хрестом. висвітлення життя й діяльності видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки,   М. П. Драгоманова. У 3-х т. Т. 2 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко; худож.-оформлювач О. М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – 495 с., іл.

Симоненко, Р. Г. Тарас Шевченко та його доба: док.-хрестом. висвітлення життя й діяльності видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки,  М. П. Драгоманова. У 3-х т. Т. 3 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко; худож.-оформлювач О. М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – 527 с., іл.

Чумарна, М. Тихий ангел пролетів: сповідь Тараса Шевченка. Тризна / М. Чумарна. – Львів: Апріорі, 2007. – 80 с.

Т. Шевченко: невідомі сторінки життя / упоряд. Л. Цуріка. – Київ: АВІАЗ, 2013. – 72 с., іл.

Розділ 3. Краса, побачена серцем

«Я хочу малювати нашу Україну…»

 IMG_20200304_170235

Шевченко, Т. Повне зібрання творів у 12-ти томах. / Тарас Шевченко. – Київ: Наук. думка, 2001-2014. 

Т. 7: Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1830-1843. – 2005. –  504 с., портр.

Т. 8: Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1843-1847. – 2013. –   584 с., портр.

Т. 9: Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1847-1850. – 2013. –   544 с., портр.

Т. 10: Мистецька спадщина. Живопис і графіка і скульптура 1851-1857. – 2014. – 560 с., портр.

Т. 11: Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1857-1861. – 2014. –  403 с., портр.

Антонович, Д. В. Шевченко – маляр / Д. В. Антонович. – Київ: Україна, 2004. – 272 с., іл.

Тур-Коновалов, К. Художник: роман / Костянтин Тур-Коновалов, Денис Замрій, Олена Лісовикова. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 368 с., іл.

Розділ 4. Земля, яку сходив Тарас

Світе тихий, краю милий, моя Україно!

IMG_20200304_170133Кралюк, П. Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка: монографія / Луцьк: ПВД «Твердиня», 2006. – 80 с.

Крижова, Н. О. Шляхами Великого Кобзаря: атлас / Н. О. Крижова. – Київ: ДНВП «Картографія», 2013. – 88 с., іл.

   Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» є ілюстрованим науково-популярним картографічним виданням. На картах показані села, містечка і міста, якими мандрував Великий Кобзар, місця перебування поета у засланні, у Санкт-Петербурзі, Києві та Москві.

Куделя, М. По історичних та шевченківських місцях України: спогади / М. Куделя. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 60 с.

Ошуркевич, О. Оповіді Шевченкового краю: записи, впорядкування і примітки / Олекса Ошуркевич. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 132 с.

Пилип’юк, В. Шевченкова посвята: фотоальбом / В. Пилип’юк. – Львів: Світло й тінь, 2013. – 160 с., фото.

IMG_20200304_170112Рожко, В. Тарас Шевченко і Волинь / В. Рожко. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2012. – 184 с.

Україна Тараса Шевченка / упоряд. Р. В. Маньковська,  В. М. Мельниченко. – Харків: Фоліо, 2014. – 573 с., іл.

*************************************************

*****************************

*********

Коментарі закриті.