Пророк народжений Україною

Пророк народжений Україною

віртуальна виставка до 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка

Тарас Шевченко — гордість і слава нашого народу, життєдайне духовне джерело, з якого ми черпаємо глибоку мудрість, наснагу, віру у незалежну, єдину Україну. Наш святий обов’язок перед пам’яттю Кобзаря — відстоювати національну гідність і волю нашого народу.
Пропонуємо Вашій увазі добірку книг з фонду читальної зали Ковельської ЦРБ,  присвячених Т. Г. Шевченку.
Розділ 1:  “Вічний як народ”

 

1. Видання творів у фондах Шевченківського національного заповідника: каталог / упоряд. О.О.Солопченко, Л. Г. Сіленко. – Київ: Криниця, 2004. – 368 с.

В каталозі відображено видання поетичних та прозових творів Тараса Шевченка з музейних фондів Шевченківського національного заповідника у Каневі.

2. Вічний як народ: сторінки до біографії Т. Г. Шевченка: навч. посіб. / авт.-упоряд. О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.

Тема України, доля народу, біблійні мотиви – ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка висвітлюються в книзі. Подані репродукції з його картин, спогади сучасників Т. Г. Шевченка, раніше не публіковані документи.

3. Касіян В. Пророк: [іл. В. Касіяна; літ.-мист. есе Яреми Гояна] /В. Касіян. – К.: Веселка, 2006. – 430 с.: іл. – (Б-ка Шевченк. ком.).

Уперше в Україні відкривається скарбниця народу – Шевченкіана Василя Касіяна, щедро ілюстрований літопис життя і творчості Т. Шевченка. Ілюстрації В. Касіяна зріднені з художнім словом лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України Яреми Гояна – племінника художника, сина його рідної сестри Олени.

4. Національний музей Тараса Шевченка: альбом. – К.: Мистецтво, 2002. – 224 с.: іл.

Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями.

5. Пилип’юк В. Шевченкова посвята / В. Пилип’юк. – Львів: Вид-во «Світло й тінь», 2013. – 160 с.

 У фотоальбомі серії «Постаті» представлені авторські світлини Василя Пилип’юка, визначного фотомитця, лауреата  Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, під час тривалої фотосесії місцями перебування Т. Шевченка.

 

Розділ 2: “У всякого своя доля”

 1. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета) / Г. Грабович. – К.: Критика, 2000. – 318 с.

Автор робить спробу відповісти на запитання, «що саме робить Шевченка Шевченком, що визначає його неповторний стиль, його почерк?»

2. Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 2005. – 704 с.

Докладна розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.

3. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К.: Обереги, 2004. – 480 с.

Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім’я автора, видатного шевченкознавця Павла Зайцева.

4. Мельниченко В. Тарас Шевченко в Москві / В. Мельниченко. – К.: Либідь, 2009. – 740 с.: іл. – (Б-ка Шевченківського комітету).

У книзі розкрито малодосліджену сторінку Шевченкової біографії – поетове перебування в Москві у 1844, 1845, 1858 і 1859 роках. Автор змальовує життя тодішньої Москви, подає портрети знайомих Шевченка та життєписи його друзів Осипа Бодянського й Михайла Щепкіна.

5. Симоненко Р. Тарас Шевченко та його доба: док.-хрестом. Висвітлення життя й діяльності видат. Сина України та найближ. У часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки, М. П. Драгоманова. У 3 т. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. – Харків: Фоліо, 2013. –

5.1. Т. 1. – 495 с.: іл. – (Укр. та рос. мовами).

Перший  том розповідає про становлення й розвиток шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця – поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств.

5.2. Т. 2. – 495 с.: іл. – (Укр. та рос. мовами).

Другий том присвячений найбурхливішому періоду в житті Т. Г. Шевченка: навчанню у Петербурзькій академії художеств, знайомству і спілкуванню з видатними діячами культури того часу: В. Жуковським, К. Брюлловим, Ф. Глинкою, Є. Гребінкою, Г. Квіткою-Основ’яненком та іншими, участі у Кирило-Мефодіївському товаристві, арешту і засланню.

5.3. Т. 3. – 527 с.: іл. –  (Укр. та рос. мовами).

До третього тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя і творчості Т. Г. Шевченка – від повернення із заслання і до самої його смерті у 1861 році.

6. Спогади про Тараса Шевченка. – К.: Дніпро, 2010. – 608 с.

До збірника спогадів про Тараса Шевченка ввійшли мемуари його сучасників. Вони створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.

7. Чанін С. В. Великий рід людини: науково-популярний нарис про Т. Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін. – К.: ТОВ «Елібре», 2008. – 160 с.

У  книзі, використовуючи документальні та мемуарні джерела, автор прагнув виявити, наскільки це було можливо, маловивчені лінії двоюрідних родичів поета і тим самим доповнити вже наявні дані генеалогічних досліджень. У другій частині книги представлено історичне дослідження про рідного брата Г. І. Шевченка – Омеляна, переведеному в херсонській маєток В. В. Енельгардта близько 1820 року.

8. Т. Шевченко: невідомі сторінки життя / упорядк. Л. Цуріка. – К.: АВІАЗ, 2013. – 72 с.: іл.

Подані невідомі факти із життя Тараса Шевченка

9. Шляхами Великого Кобзаря: атлас / ред. Н. О. Крижова. – К.: ДНВП «Картографія», 2013. – 88 с.: іл.

Ілюстроване науково-популярне картографічне видання, що містить детальну інформацію про села, містечка і міста, якими мандрував Великий Кобзар, місця перебування поета у засланні, у Санкт-Петербурзі, Києві, Москві. Широко представлені репродукції його малярських робіт. Подано відомості про багатьох осіб з оточення Т.Г. Шевченка.

 

Розділ 3: “Великий народний художник”

1. Антонович Д. В. Шевченко-маляр / Д. В. Антонович. – К.: Україна, 2004. – 272 с.: [32] арк. іл.

Одне з кращих досліджень мистецької спадщини Т. Г. Шевченка.

2. Генералюк Л. «Святим дивом сяють храми Божі…»: храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / Леся Генералюк. – К.: ТОВ «Балтія-друк», 2013. – 168 с.

3. Жадько В. Ідемо за Шевченком / В. Жадько, Л. Раймундас. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – 268 с.: іл.

Видання – результат копіткої пошукової роботи авторів – українця і литовця, які вторували увесь той шлях, яким мандрував Тарас Шевченко, тричі приїздивши в Україну. Вперше в шевченкознавстві вказані місця, які художник змалював, і подано їхні сучасні світлини, написана історія створення малюнків та краю, який відвідував Тарас Григорович, і людей, з якими зустрічався. У виданні подано репродукції багатьох малярських робіт Т.Г .Шевченка.

4. Святий Київ наш великий: малюнки Тараса Шевченка та його сучасників. – К.: Мистецтво, 2004. – 176 с.: іл.

Найповніше представлено київський доробок Тараса Шевченка 1843 – 1846 рр. і твори Михайла Сажина, у співпраці з яким поет-художник виконав значну частину композицій.

5. Тур-Коновалова К. Художник: роман / К. Тур-Коновалов, Д. Замрій. – Харків: Книж. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 368 с.: іл.

Перша половина ХІХ сторіччя. Тарас Шевченко – поки що нікому не відомий маляр-підмайстер, кріпак поміщика Енгельгардта. Та невдовзі доля зведе його з людьми, які допоможуть відкрити світові його талант… Новий погляд на життя й становлення художника і поета.

6. Шевченко Т. Мистецька спадщина: альбом. – К. : Мистецтво, 2013. – 352 с.: іл.

Альбом репрезентує малярську спадщину Тараса Шевченка. Живопис майстра, його офорти, малюнки та акварелі – гармонійно поєднані з поетичним словом Кобзаря. Портретний живопис, краєвиди, жанрові композиції та ілюстрації художника втілюють глибинну філософію українського народу.

 

Розділ 4: “Зоре моя вечірняя…”

1. Андрук Г. Жінки в житті Тараса Шевченка / Г. Андрук // Казна України. – 2015. – № 2. – С. 3 – 6.

2. Ковтун Ю. Тарасові музи / Ю. Ковтун. – К.: Вид-во «Україна», 2003. – 207 с.: іл.

У науково-популярній книзі розповідається про жіноцтво, яке оточувало Тараса Шевченка, про його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета й художника на створення геніальних поезій, невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна.

3. Козак М. Дано любить, терпіть, страждать… Драма особистого життя Тараса Шевченка / М. Козак. – Луцьк: Вид-во «Вол. книга», 2007. – 100 с.

Спираючись на листи і щоденникові записи Тараса Шевченка, спогади його сучасників, праці багатьох відомих шевченкознавців, автор  книги прагне зрозуміти, як Пророк української нації намагався влаштувати своє особисте життя, якими були його уявлення про Жінку, Кохання, Сім’ю.

4. Репнина В. «Я Вас слишком искренно люблю»: повесть, письма Тарасу Шевченко и Шарлю Эйнару / В. Репнина. – Харьков: Прапор, 1991. – 208 с.

 Автор повісті і листів – російська письменниця Варвара Миколаївна Репніна – познайомилась з Тарасом Шевченко в липні 1843 року в Яготині над копіями портрета її батька. Знайомство, перероджене в глибоку дружбу, лишило помітний слід  у  творчості українського поета.

5. Триптих про Тараса Шевченка. – К.: Слов’янський град, 2002.

5.1. «Зоре моя вечірняя…»

Книга «Зоре моя вечірняя…» присвячена темі: «Жінки і кохання в житті Т. Г. Шевченка».

5.2. «І стежечка, де ти ходила»

Розповідь наших сучасників про життя і творчість, перше й останнє кохання геніального поета,образ жінки – жінки-матері, сестри, дружини, нареченої в літературній і мистецькій спадщині Великого Кобзаря.

5.3 «На тебе дивлюся, за тебе молюсь»

Комплект листівок

 

Розділ 5: “Волинські дороги Шевченка”

1. Гуртовий Г. Він був, ходив він по Волині: (подорож Т. Г. Шевченка до Волинського краю) / Г. Гуртовий // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині: матеріали ХІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присв. 12-й річн. Незалежності України і 485-ій річн. надання Ковелю Магдебурзького права, м. Ковель 23 – 24 жовт. 2003 р. – Луцьк, 2003. – Ч. 2. – С. 20 – 22.

2. Кралюк П. Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка: монографія / П. Кралюк. – Луцьк: ПДВ «Твердиня», 2006. – 80 с.

3. Легка Н. На іконі Богородиці намисто домалював Шевченко: у селі Секунь зберігається образ, який реставрував Великий Кобзар / Н. Легка // Вісник+К. – 2014. – 6 берез. (№ 10). – С. 1, 12.

4. Матвійчук М. Тарас Шевченко на Волині / М. Матвійчук // Вісті Ковельщини. – 2005. – 23 серп. – С. 5.

5. Рожко В. Тарас Шевченко і Волинь: (до 200-річчя народження Національного Пророка України 1814 – 2014 рр.) / В. Рожко. – Луцьк: ПрАТ «Волин. обл. друкарня», 2012. – 184 с.

6. Сірак І. Т. Г. Шевченко і Волинь / І. Сірак // Волинь у житті та творчості письменників: збірник наук. праць. – Луцьк, 2007. – С. 39 – 47.

7. Шовкопляс Г. М. За покликом серця: пам’ятки історії та культури в житті і творчості Т. Г. Шевченка / Г. М. Шовкопляс, І. Г. Шовкопляс. – К.: Наукова думка, 1990. – 168 с.

У книзі подано короткі описи, характеристики і малюнки пам’яток, здійснені Т. Г. Шевченком та авторські доповнення до них.

 

Розділ 6: “Думи Тарасові – слово народне”

1. Велика трійця: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка / груз. перекл. Рауль Чілачава. – К.: Етнос, 2005. – 336 с.: іл. – Укр., груз.

Поетичні тексти найвеличніших українських поетів-класиків подано мовою оригіналу та в перекладі грузинською відомого українського й грузинського поета Р. Чілачави.

2. Шевченко Т. Вибрана поезія / Т. Шевченко. – К.: Мистецтво, 2007. – 608 с.: іл.

Дане видання вибраних поезій доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка – поета і художника.

3. Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – К.: Дніпро, 1999. – 670 с.

4. Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко; ілюстр. С. Караффи-Корбут. – Львів: Каменяр, 2011. – 915 с.: іл.

5. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: у 6 т. / Т. Г. Шевченко. – К.: Наукова думка, 2003. –

5.1. Т. 1 : Поезія 1837 – 1847. – 784 с.: портр.

5.2. Т. 2 : Поезія 1847 – 1861. – 784 с.: портр.

5.3. Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 592 с.: портр.

5.4. Т. 4 : Повісті. – 600 с.: портр.

5.5. Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записи народної творчості. – 496 с.: портр.

5.6. Т. 6 : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. – 632 с.: портр.

6. Шевченко Т. Три літа / Т. Шевченко. – К.: Либідь, 2013. – 376 с.

Збірка поетичних творів Тараса Шевченка «Три літа» (1843 – 1845).

7. Шевченко Т. Усі твори в одному томі / Т. Шевченко. – К.; Ірпінь: Перун, 2007. – 824 с.

Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину Тараса Шевченка.

 

Коментарі закриті.