Оживить живеє слово рідну Україну

IMG_20190706_1100037 cерпня 2019 року виповнюється 200 років з дня народження Пантелеймона Куліша – письменника, перекладача, історика, фольклориста, громадського діяча, однієї з визначних постатей національної культури.

I. Служив Україні та її народу IMG_20190704_120931622

Гирич. І. Куліш на тлі суспільного життя / І. Гирич // Молода нація: альм. – Київ, 2004. – № 1. – С. 5-13.

Єфремов. С. О. Провіяний Куліш: характер і завдання дослідів про Куліша / С. О. Єфремов // Єфремов С. О. Літературно-критичні статті /     С. О. Єфремов. – Київ, 1993. – С. 287-293.

Жулинський. М. Пантелеймон Куліш (1819-1897) / М. Жулинський // Жулинський, М. Слово і доля: навч. посіб. / М. Жулинський. – Київ, 2002. – С. 117-145.

Жулинський, М. Г. У праці каторжній, в трагічній самоті: до річниці з дня народження Пантелеймона Куліша / М. Г. Жулинський // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 7. – С. 2-6.

Зеров, М. Куліш. Біографічні праці й канва: лекція ХХХІV / М. Зеров // Зеров, М. Лекції з історії української літератури: (1798-1870) /               М. Зеров. – Торонто, 1977. – С. 191-197.

Зеров, М. «Досвітки». Літературна діяльність Куліша в 70-90-х рр.: лекція ХХХVІІ / М. Зеров // Зеров, М. Лекції з історії української літератури: (1798-1870) / М. Зеров. – Торонто, 1977. – С. 209-218.

Зеров, М. Куліш: «Михайло Чарнишенко» та «Україна»: лекція ХХХV / М. Зеров // Зеров, М. Лекції з історії української літератури: (1798-1870) / М. Зеров. – Торонто, 1977. – С. 197-201.

Зеров, М. «Чорна рада»: лекція ХХХVІ / М. Зеров // Зеров, М. Лекції з історії української літератури: (1798-1870) / М. Зеров. – Торонто, 1977. – С. 202-209.

Зеров, М. Початки літературної роботи П. Куліша та його повість «Огняний змій» / М. Зеров // Зеров, М. Українське письменство /           М. Зеров. – Київ, 2003. – С. 688-693.

Куліш Пантелеймон // Українська література у портретах і довідках: давня література – література ХІХ ст.: довідник. – Київ, 2000. – С. 171-174.

Корсак, І. Перстень Ганни Барвінок: роман / Іван Корсак. – Київ: Ярославів Вал, 2015. – 248 с. – (Серія «Сучасний Бестселер України»).

Куліш Пантелеймон Олександрович (1819-1897) // Згадай мене, брате! Тарас Шевченко в контексті свого часу. – Київ, 2018. – С. 136-145.

Пантелеймон Куліш (1819-1897) // Історія української літератури  ХІХ століття: у 3 кн. Кн. 2: 40-ві – 60-ті роки ХІХ ст. / за ред. М. Т. Яценка – Київ, 1996. – С. 272-318.

Пантелеймон Куліш (1819-1897) // Український пантеон. – Київ, 2013. – С. 154-157.

Махун, С. «Гарячий Куліш»: історіософічні пошуки славетного українського класика / С. Махун, І. Сюндюков // Україна Incognita /          за ред. Лариси Івшиної. – Київ, 2002. – С. 191-194.  

Нахлік, Є. Коментар до згадки про Гадяцькі пункти в «Чорній раді» П. Куліша / Є. Нахлік // Молода нація: альм. – Київ, 2004. – № 1. –              С. 63-72.

Нахлік, Є. К. Пантелеймон Куліш / Є. К. Нахлік. – Київ: Знання, 1989. – 48 с.

Нахлік, Є. К. Пантелеймон Куліш (1919-1897) / Є. К. Нахлік // Історія української літератури  ХІХ століття: у 2 кн. Кн. 2: література 60-90-х років ХІХ ст. / за ред. акад. М. Г. Жулинського. – Київ, 2006. – С. 69-152 с.

Нахлік, Є. Кулішеві статті з Холмського календаря на 1866 р. /           Є. Нахлік // Молода нація: альм. – Київ, 2004. – № 1. – С. 44-46.

Нахлік, Є. «Щиглик» П. Куліша. Кого заховано за алегоричним образом? / Є. Нахлік // Молода нація: альм. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73-80

Похила, Л. Історична праця П. Куліша «Перший період козацтва од його початку до воронування з ляхами» / Л. Похила // Молода нація: альм. – Київ, 2004. – № 1. – С. 81-92.

Савченко, С. Подвижник української ідеї: до 200-річчя від дня народження П. Куліша (1819-1897) / С. Савченко // Дати і події, 2019, друге півріччя: календар знамен. дат № 2. – Київ, 2019. – С. 26-30.

Федорук, О. Куліш – редактор «Правди» / О. Федорук // Молода нація: альм. – Київ, 2004. – № 1. – С. 14-43.

II. Голосом правди святої

IMG_20190704_121025487Куліш. П. Байда, князь Вишневецький: (драма, 1553-1564) / П. Куліш // Українська історична драма. – Київ: Український Центр духовної культури, 2002. – 620 с. – (Серія «Український історичний роман»).

Куліш. П. О. Жизнь Куліша (уривок) / П. О. Куліш // Спогади про Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 132-135.

Куліш. П. О. Історичне оповіданнє / П. О. Куліш // Спогади про Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 136-154.

Куліш. П. Повість про Український народ. Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / П. Куліш. – Київ: Ред. журн. «Український Світ», 2005. – 384 с.

Куліш. П. Січові гості: споминки старого діда / П. Куліш // Січ-мати: повісті та оповідання про Запорозьку Січ. – Київ: Школа, 2005. – 431 с.

Куліш. П. Твори: у 2 т. / П. Куліш. – Київ: Дніпро, 1989.

Т. 1: Поетичні твори. – 1989. – 656 с. – Зміст: Поезія; Поетичні твори, що не ввійшли до збірок; Переспіви з великоруських співів; Поеми.

Т. 2: Роман. Оповідання. Драматичні твори. Статті та рецензії. –    592 с. – Зміст: Чорна рада: хроніка1613 року; Оповідання; Листи з хутора; Драматичні твори; Статті та рецензії.

Куліш, П. Чорна рада: хроніка 1663 року / П. Куліш. – Київ: Школа, 2008. – 351 с.

Куліш, П. Чорна рада: хроніка 1663 року. Оповідання / П. Куліш. – Харків: Євроекспрес, 2000. – 384 с.

Куліш, П. Чорна рада: роман, оповідання, вірші / П. Куліш. – Харків: Фоліо, 2008. – 287 с. – (Українська класика).

Куліш, П. Чорна рада: роман / П. Куліш. – Київ: ВАТ «Вид-во «Київська правда, 2003. – 184 с.

Куліш, П. Чорна рада: роман / П. Куліш. – Київ: Велес, 2007. – 192 с. – (Літературна класика України).

Куліш, П. Чорна рада: хроніка 1663 року: роман / П. Куліш. – Київ: Молодь, 1991. – 168 с., іл.

Куліш, П. Чорна рада: хроніка 1663 року; оповідання / П. Куліш. – Харків: Основа, 1990. – 272 с.

 

 

 

 

Коментарі закриті.